אלפון המשרד

מוסקוביץ אלן
מפקח מבקר תוצרת חקלאית
אגף הסגר צמחים (הגנ"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת
‎04-6480362, 02-9943492
04-6482242 ,02-9943715