אלפון המשרד

דובב אגרי
רכז בכיר (הסגר)
אגף הסגר צמחים (הגנ"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת
04-8602101
04-8623137