אלפון המשרד

סנדלר אלכסנדר
מרכז אזור נגב
ביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת
08-9945598
08-9933453