​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
אבי בן שושןיחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559904צור קשר
אבי נחמנינהג/ת ב'נכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנושצור קשר
אלשייך אבימפקח מקנהלשכה וטרינרית הנגב (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-6232914צור קשר
קרייזל אבימרכז אזור ערבהשירותים להגנת הצומח ולביקורת, ביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ)08-6581665צור קשר
חסידים אביראש ענף פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681520 ,08-8521416צור קשר
אלדר אבימנהל מדור לדגים ומנהל מעבדה לאבחון וירלימעבדה למחלות דגים (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים, מעבדה לאבחון וירלי (שו"ט)03-9681760צור קשר
מאיר אבימנהל אגף בכיר תכנון ובקרהתכנון ובקרה (חט"ל)03-9485880צור קשר
אביב לוימדריך מחוזי (ריבוי, שתלנות, דוביום ונוריות)תחום פרחים, מחוז השפלה וההר, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485646צור קשר
ווקנין אביבהמרכזת (סקרים תוצרת חקלאית טרייה)חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה02-6290101צור קשר
חליגוא אביבהמזכירת מחלקהפיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681681צור קשר
אביגיל הלריער ואילנות (פקיד היערות)03-9485643
ניומן אביגילשימור קרקע וניקוז03-9485842צור קשר
פרל אביחימדען ראשימדען ראשיצור קשר
נחום אביחיממונה בטיחותמנהלה (שו"ט)03-9688934צור קשר
אביטל אוריםמנהלת תחום רווחהרווחה, מינהל ומשאבי אנוש03-9485459צור קשר
אטיאס אבינועםרכז בכיר (פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית)ביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת04-8602102צור קשר
מונטיה אביעדרכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
אבירם ג'ונסוןמרכז מקצועי ראשי (חקלאות תומכת סביבה)אגרואקולוגיה, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485321צור קשר
בוריס אבן טובמנהל לשכהלשכה וטרינרית גליל גולן (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6808100צור קשר
אמרגי אברהםמנהל אגף א' (משאבי אנוש)משאבי אנוש, מינהל ומשאבי אנוש02-6290172 03-9485453צור קשר
אלקיס אברהםמנהל תחום (מועצות יצור חברות וחברות ממשלתיות)חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה03-9485443צור קשר
מאיר אברהםיועץ שרמחוז העמקיםצור קשר
שוורץ אברהםמרכז בכיר מחוזי (שמור קרקע ,ניקוז ומים)מחוז השפלה וההר03-9559965צור קשר
זרגרי אברהםמנהל/ת תחום (מענקי השקעות)חשבות וכספים02-6290185צור קשר
פלדמן אברהםמנהל ענף (מעקב, חוזים והתקשרויות)שימור קרקע וניקוז03-9485751צור קשר
אברהם סלמוןמדריך מחוזי ורפרנט בכיר (כלכלת הייצור)כלכלת הייצור, מחוז גליל-גולן04-6816100צור קשר
טגנייה אגומאסרכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)צור קשר
אגף ההתיישבות (גרעיני משימה)אגף ההתיישבות (גרעינים)צור קשר
דובב אגרירכז בכיר (הסגר)אגף הסגר צמחים (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת04-8602101צור קשר
פריד סלע אדוהרכזת בכירה (פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית)ביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8521416צור קשר
  
דף קודם
הבא לעמוד אחרון