​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
אמאשו דיגיסורכז (אחזקה)בינוי משק ושירותים (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681699צור קשר
עובי דייןיבוא יצוא (שו"ט), שירותים וטרינריים08-8565673צור קשר
פיינר דינהרכז בכיר (כספים וחשבונות)דיג וחקלאות מים03-9485719צור קשר
שהרבני דינהרכזת לשכה ב'ביקורת פנימית03-9485380צור קשר
קריימר דינהראש גף (ניתוח מערכות)אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, מינהל ומשאבי אנוש03-9485365צור קשר
סלמאן דיקלהמשאבי אנוש (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681677צור קשר
אביב דיקלהממונה על שיוויון מגדרי, יועצת המנכ"ל לקידום נשים ואחראית הבטחת איכותמעבדה למחלות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681639צור קשר
דלאל ותדראש ענף (שירות לחקלאי)מחוז העמקים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6489101 צור קשר
דליה ענומדריך מחוזי ורפרנט בכיר (יער משקי וצופני)שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ), מחוז השפלה וההר03-9681444צור קשר
יונה גטהון דליתמיקום ברירת מחדלמדען ראשיצור קשר
דן בכרךסגן מנהל מחוז (הדרכה ומקצוע)עופות, מחוז גליל-גולן, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6816100צור קשר
שטרית דנהראש ענף (חוק הגליל)גורמי ייצורצור קשר
דנה יחילצ'יקמרכז בכירה (סיכוני יבוא- ירקות)אגף הסגר צמחים (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681577צור קשר
קוטלר דנה ימהרןרכזת לשכה בכירהרשות לתכנון03-9485949צור קשר
לסקה דנימתכנן (שימור קרקע ניקוז ומים)מחוז העמקים03-9485360צור קשר
טל דנירכז בכיר (פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית)ביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), הגנת הצומחצור קשר
ורנר דניאלמנהל תחום (פרויקטים ומשימות מיוחדות)שיתוף חקלאי בינלאומי - CINADCO03-9485580צור קשר
אורלנסקי דניאלראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559932צור קשר
סקוי דניאלמנהלמשק בעלי חיים (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681625צור קשר
ניישטוט דניאלרכז בכיר פיקוח וטרינרייבוא יצוא (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9792240צור קשר
דניאל ביקלמדריך מחוזי (בקר)בקר, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ), מחוז המרכז
דניאל בן סימוןמדריך מחוזי (הנדסת הצומח)הנדסת הצומח וגנים בוטניים046303411צור קשר
דניאלה כפריהרבולוגיתאבחון נגעי צמחים (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681529צור קשר
טיש פיגנבוים דפנהממונה (מועצות ייצור ויחסי חו"ל)ייעוץ משפטי03-9485431צור קשר
יוריסטה דפנהמנהלת אגף א' דוברות, תקשורת והסברהלשכת המנכ"ל, דוברות והסברה03-9485436צור קשר
דפנה קסרטושימור קרקע וניקוז03-9485577צור קשר
דקלה דבי-נאורמנהלת תחום יצוא וקידום מכירות, יושבת ראש המועצה לזכויות מטפחיםסחר חוץ, זכויות מטפחים03-9485936צור קשר
פרג' דקררכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559932צור קשר
נחום דרורהמנהלת תחום (פיתוח הכפר)מחוז העמקים04-6489137צור קשר
חלבי האדימנהל ענף אזורימחוז העמקיםצור קשר