​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
פנחס שנירמרכז מקצועי ראשי מטה (בצלים, פקעות ופרחי קטיף)תחום פרחים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485666צור קשר
כהן פנימרכז/ת (מענקי שחרור)חשבות וכספים02-6290117צור קשר
איטח פנינהראש ענףיער ואילנות (פקיד היערות)03-9485938צור קשר
מוחמד זידאן פרופ`מרכז בכיר וירולוגיה ושיטות מולקולריותאבחון נגעי צמחים (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681531צור קשר
אורלי פרידגוטרופאה וטרינריתמעבדה לאבחון וירלי (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681676צור קשר
יגאל פרנושימדור בקטריולוגיה ופתולוגיה (עופות)מעבדה למחלות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688924צור קשר
סנובסקי צבימרכז ארצי (סקרי דגה)דיג וחקלאות מים04-6721826צור קשר
זמל צביראש ענף פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9712549צור קשר
צבי אבנירופא וטרינר ארצי (הערכת סיכונים יבוא יצוא)יבוא יצוא (שו"ט), שירותים וטרינריים039681717צור קשר
מסקלצי צביהמרכז/ת (מענקי שחרור)חשבות וכספים02-6290116צור קשר
מילדנברג צביהרופאת קלוטי פרסה ופינות חיבריאות סוסים (שו"ט), בריאות גמלים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681752צור קשר
חורי צביהמפקחת מבקרת נמלביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-9920999צור קשר
כהן צביקהסמנכ"ל בכיר (השקעות ומימון)השקעות ומימוןצור קשר
בן-דוד צופיהמתכנן/ת ורפרנט/ית חקלאות תיירותית באיו_שמחוז העמקים04-6489127צור קשר
גזל ציוןמרכז/ת בכיר/ה (מחוזי פיתוח הכפר)מחוז השפלה וההר03-9559961צור קשר
כהן ציוןמרכז נמל אשדודביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8520318 ,08-8560852צור קשר
סוויסה ציוןמפקח מבקר נמלביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8560852 ,08-8521416צור קשר
פרידקין ציפורהמנהלת תחום (חקר שווקים)חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה03-9485799צור קשר
רודיק ציפורהעובדת מעבדה למיקרוביולוגיהמעבדה למיקרוביולוגיה של מזון מן החי ולחי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681644צור קשר
צליל שץמדריכה מחוזית (גידולי שדה)שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ), גידולי שדה, מחוז המרכז046303411צור קשר
רצבי צפורהמרכז (זכויות מטפחים)זכויות מטפחים03-9485450צור קשר
בורשטיין צפורהמנהל תחום (מהנדס ראשי)נכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנוש03-9485409צור קשר
שאולקר צפניהמנהל מחוז השפלה וההרמחוז השפלה וההר03-9559966/7צור קשר
צפריר גרינהוטמנהל תחום (אגרואקולוגיה)אגרואקולוגיה, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485321צור קשר
אבו זר קאסםמנהל תחום (נכסים ולוגיסטיקה)נכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנוש03-9485403צור קשר
אבייב קאריןסטודנטיתאגף ההתיישבות (תנופה)03-9485438צור קשר
בליך קוביסמנכ"ל שו"ט (למינהל ומשאבי אנוש)מנהלה (שו"ט)03-9681624צור קשר
ד"ר יבגני קוזודוימרכז בכיר נמטולוגיהאבחון נגעי צמחים (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681547צור קשר
אולגה קוניאחמומחית לטוקסיקולוגיהמעבדה לטוקסיקולוגיה (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681674צור קשר
קורל בן ישילשכת המנכ"ל03-9485531צור קשר