​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
אסמאעיל שירזרכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)צור קשר
פרי שירירכזת לשכה ב'סחר חוץ03-9485471צור קשר
שירי נובקעובד מעבדהמעבדה לכלבת (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-6981727צור קשר
שירלי יצחקרכזת לשכהאגף פרחים והנדסת הצומח, אגף ענפי שירות, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485315צור קשר
עיטם שלורופא וטרינר מרחביהאגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681791צור קשר
שלום שמואליממ"ר בכיר מטה (הדברת עשבייה ומחלות הדרים)הדרים, מחוז העמקים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6489101צור קשר
פרז שלומיראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559911צור קשר
שלומי זרחיןמדריך מחוזי (דבורים)דבורים, מחוז המרכז, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6303495צור קשר
אליאסי סיני שלומיתמפקחת מבקרת (נמל)אגף הסגר צמחים (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681551צור קשר
שלומית ציוניסגנית מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורתשירותים להגנת הצומח ולביקורת, אבטחת בריאות הצמח (הגנ"צ)03-9681583צור קשר
שלומית אשתהרכזת לשכה אאגף בעלי חיים03-9485311צור קשר
שלי גנץמנהל תחום (ירקות מוגנים בגידולי עלים)ירקות בשטחים פתוחים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)צור קשר
גרנות שלירופא וטרינר לשכתי מילוי מקום (גלבוע)שירותים וטרינריים, שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט)04-6489120צור קשר
רבי שלמהראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559932צור קשר
אלקיים שלמהמרכז (הגנת הצומח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559926צור קשר
גולדברוך שלמהמרכז (מערכות הפעלה)אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, מינהל ומשאבי אנוש03-9485362צור קשר
בן אליהו שלמהמנכ_ללשכת המנכ"ל03-9485532צור קשר
שלמה גראזימנהל יחידת יבוא/יצואיבוא יצוא (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681649צור קשר
בלום שלמהמנהל מעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קליניתמעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681680צור קשר
לוי שלמהרכז בכיר פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9712549צור קשר
שלמה קרמר08-9920999
משה שם טובמנהל/ת אגף א' (הערכות לשעת חרום)לשכת המנכ"ל, ניהול משברים והיערכות לשעת חירוםצור קשר
אריה שמאימנהל אגף א' (הסגר)אגף הסגר צמחים (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681584צור קשר
בן דוד אוחיון שמואלמנהל/ת תחום (ביקורת חשבויות)חשבות וכספים02-6290128צור קשר
חדד שמואלמרכז/ת אזורי/ת ורפרנט/ית בכיר/המחוז הנגב08-9920987צור קשר
קלישק שמואלשירותים וטרינריים08-8565673
פרידמן שמואלמנהל/ת תחום (מרעה ושטחים פתוחים)גורמי ייצורצור קשר
שמואל גרוסמ"מ מנהל שה"מהנהלת שירות ההדרכה והמקצוע, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485345צור קשר
רופא לשכהלשכה וטרינרית הנגב (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-6235755צור קשר
שמייגר זאבסגן מנהל לשכהלשכה וטרינרית הנגב (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-6235755צור קשר