ועדת החינוך אישרה את תיקוני משרד החקלאות לתקנות בנושא מסירת כלבים וחתולים מכלביות ומארגוני בעלי חייםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/sirus_and_ikur_must.aspxועדת החינוך אישרה את תיקוני משרד החקלאות לתקנות בנושא מסירת כלבים וחתולים מכלביות ומארגוני בעלי חיים25/07/2017 21:00:00
שיפור נוסף נרשם בשאריות חומרים כימיים במוצרים מן החי לשנת 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Survey_2016.aspxשיפור נוסף נרשם בשאריות חומרים כימיים במוצרים מן החי לשנת 201624/07/2017 21:00:00
מפקחי משרד החקלאות תפסו רבע טון בשר כבש ו- 130 ק"ג בשר עוף שהובלו ללא קירור ומקורם אינו ידוע בשני אירועים שונים בצפון הארץhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/150kg_capture_meat.aspxמפקחי משרד החקלאות תפסו רבע טון בשר כבש ו- 130 ק"ג בשר עוף שהובלו ללא קירור ומקורם אינו ידוע בשני אירועים שונים בצפון הארץ24/07/2017 21:00:00

 

 

מטאורולוגיה חקלאית
כלים שימושיים לציבור
מחירים בפיקוח
סקר מחירים סיטוניים (יומי)
רישיונות כריתה והעתקה
אתר המפות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר
איתור מחוזות לפי ישובים
גרעיני משימה

פעילות משרד החקלאות למען רווחת בעלי החיים

סקירת פעילות המשרד בכל הקשור לרווחת בעלי חיים, פעילות הכוללת קידום חקיקה ונהלים, תמיכות ועוד

מידע על שפעת העופות בישראל

כל המידע העדכני על התפרצות שפעת העופות כולל ריכוז מקרי השפעת בשנת 2017