החורף מגיע – לקראת חורף תש"פהחורף מגיע – לקראת חורף תש"פ12/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_dvorim_november_2019.aspx
צימוקים מ- WTO, מכסה מס' 9619 - נגמרה המכסהצימוקים מ- WTO, מכסה מס' 9619 - נגמרה המכסה12/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/zimukimWTO.aspx
הנחיות למיגון ולטיפול בחיות מחמד במצב חרוםהנחיות למיגון ולטיפול בחיות מחמד במצב חרום11/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/subject/tipul_behayot_machmad/Pages/matzav_cherum.aspx
טיפול בסחורות תוצרת חקלאית שהגיעו לישראל והמיועדות לייצוא בעקבות המצב הביטחוניטיפול בסחורות תוצרת חקלאית שהגיעו לישראל והמיועדות לייצוא בעקבות המצב הביטחוני11/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/schorot.aspx
ימי אימוץ אזוריים של כלבים ימי אימוץ אזוריים של כלבים 10/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/dogcenter/Pages/imutz_klavim.aspx
נוהל השתתפות המדינה במימון אירועי שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית לשנים 2018 עד 2019נוהל השתתפות המדינה במימון אירועי שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית לשנים 2018 עד 201910/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/nehalim/Pages/farmers_market.aspx
חמצה ארה"ב, מס' מכסה 725 - נגמרה המכסה חמצה ארה"ב, מס' מכסה 725 - נגמרה המכסה 09/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/himzaarhav.aspx
נוהל מכסות יבוא 2020נוהל מכסות יבוא 202009/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/nohal_import_2020/Pages/nohalyevu2020.aspx
נוהל מכסות יבוא לשנת 2020נוהל מכסות יבוא לשנת 202009/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/nohal2020.aspx
בפרדס, נובמבר-דצמבר 2019בפרדס, נובמבר-דצמבר 201906/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_november_december_2019.aspx
דו"ח תלת שנתי שירותים וטרינריים לשנים 2016-2018דו"ח תלת שנתי שירותים וטרינריים לשנים 2016-201805/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/doch_shnati_2016-2018.aspx
אירועי מחלת הכלבת בישראלאירועי מחלת הכלבת בישראל04/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/airueim kalevet
שחרור מהסגר קטרת העור בעקבות ממצא מעבדה חיובי בדוב"ב - 4.11.19שחרור מהסגר קטרת העור בעקבות ממצא מעבדה חיובי בדוב"ב - 4.11.1904/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/kateret_or_dovev-31-10-19.aspx
הארכת מועד להגשת בקשות בנהלי המנהלת במסגרת הדור הבא - נוהל "חקלאים חדשים" ונוהל "גידולים חדשים"הארכת מועד להגשת בקשות בנהלי המנהלת במסגרת הדור הבא - נוהל "חקלאים חדשים" ונוהל "גידולים חדשים"04/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2019/Pages/haaracha_moed.aspx
תכנון ובניית אורוות ומבנים נלוויםתכנון ובניית אורוות ומבנים נלווים03/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/tihnun_bnia_urvot
חמצה ממקסיקו, מכסה מס' 7133 - נגמרה המכסהחמצה ממקסיקו, מכסה מס' 7133 - נגמרה המכסה03/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/himza_meksiko.aspx
קול קורא לרשויות המקומיות נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2019קול קורא לרשויות המקומיות נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 201903/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2019/Pages/nohal_hatuley_rehov_2019.aspx
איך נדע האם העגבנייה שאנו מחזיקים היא עגבנייה ישראלית? איך נדע האם העגבנייה שאנו מחזיקים היא עגבנייה ישראלית? 03/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/israeli_tomato.aspx
מפקחי משרד החקלאות פינו 8 כלבים שהוחזקו בתנאים מחפירים במתחם בקלנסווהמפקחי משרד החקלאות פינו 8 כלבים שהוחזקו בתנאים מחפירים במתחם בקלנסווה02/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Eight_dogs.aspx
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - אוקטובר, 2019דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - אוקטובר, 201902/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_10_19.aspx
הזמנה ליום הקרקע 2019הזמנה ליום הקרקע 201902/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/whatsnew/Pages/Ground_Day.aspx
הנחיות לגידול אדמונית בישראלהנחיות לגידול אדמונית בישראל30/10/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_gidul_admonit.aspx
הודעת המשך 4 ל-O.I.E, קטרת העור - 31.10.19הודעת המשך 4 ל-O.I.E, קטרת העור - 31.10.1930/10/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/kateret_or_4_31-10-19.aspx
פרסום תשלומים לעסקיםפרסום תשלומים לעסקים29/10/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspx
הדברה מכנית של עשבים בגן הנוי, תשע"ט 2019הדברה מכנית של עשבים בגן הנוי, תשע"ט 201929/10/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Mechanical_pest_control_of_the_ornamental_garden.aspx
נוהל תמיכה בהקמת כלביות להחזקת כלבים (מאורות רשות) לשנים 2019 ו- 2020נוהל תמיכה בהקמת כלביות להחזקת כלבים (מאורות רשות) לשנים 2019 ו- 202029/10/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/tmichot_klavim/Pages/nohal_kalbiot_-2019-2020.aspx
הודעת המשך 1 ל-O.I.E דבר צאן - 29.10.19הודעת המשך 1 ל-O.I.E דבר צאן - 29.10.1929/10/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/dever_tzon1_29-10-19.aspx
טיוטות נהלים להערות הציבור - תמיכה במועצות האזוריות בעקבות יישום החלטת ממשלה 4676טיוטות נהלים להערות הציבור - תמיכה במועצות האזוריות בעקבות יישום החלטת ממשלה 467627/10/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/public_nohal/Pages/draft_4676.aspx
הסרת הסגר אירוע דבר צאן בבועינה נוג'ידאת - 28.10.19הסרת הסגר אירוע דבר צאן בבועינה נוג'ידאת - 28.10.1927/10/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/dever_tzon_5-9-19.aspx
סיום אירוע פה וטלפיים במושב עין אילה - 28.10.19 סיום אירוע פה וטלפיים במושב עין אילה - 28.10.19 27/10/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/pe_tlafaim_ayala-4-8-19.aspx
אבחון כלבת - טופס בקשה לבדיקה לבני אדםאבחון כלבת - טופס בקשה לבדיקה לבני אדם26/10/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/ivhun_kalevet_bney_adam.aspx
שקדים בקליפה, מכסה 8022 - נגמרה המכסהשקדים בקליפה, מכסה 8022 - נגמרה המכסה23/10/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/shkedim_beklipa.aspx
רשימת עצי ריבוי מסומנים (אבוקדו) - רכב וכנות 2019-2020רשימת עצי ריבוי מסומנים (אבוקדו) - רכב וכנות 2019-202023/10/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/avocado_etzim_2019_2020.aspx
מבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים למוסדות ציבור 2020 - טיוטה להערות הציבורמבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים למוסדות ציבור 2020 - טיוטה להערות הציבור23/10/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/tmicha_garinim241019.aspx
הודעה ללולנים - אוקטובר, 2019הודעה ללולנים - אוקטובר, 201922/10/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2019/Pages/mico_10-19.aspx
תרגיל של יחידת הביטחון בקריה החקלאיתתרגיל של יחידת הביטחון בקריה החקלאית21/10/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Security_exercise.aspx
רשימת בעלי רישיון למכירת זרעים 2020-2019רשימת בעלי רישיון למכירת זרעים 2020-201919/10/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/rishyon_zraim_19-20.aspx
תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים 2019תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים 201916/10/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/Reproduction_2019.aspx
פיתוח מיזמים תירותייםפיתוח מיזמים תירותיים16/10/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/Pages/pituach_meizamim_travel.aspx
רשימת משתלות עצי פרי המאושרות 2020 – 2019רשימת משתלות עצי פרי המאושרות 2020 – 201915/10/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspx
נוהל להערות הציבור - תמיכה לגריטת ספינות מכמורת 2019נוהל להערות הציבור - תמיכה לגריטת ספינות מכמורת 201914/10/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2019/Pages/draft_grita.aspx
פיתוח מערכת לריסוס גרברה בחממותפיתוח מערכת לריסוס גרברה בחממות09/10/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/nisui_risus_prachim_gerbera.aspx
מערכת לקיפול ופריסת חוטי הדליה במלפפוןמערכת לקיפול ופריסת חוטי הדליה במלפפון09/10/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/sicum_nisui_melffonim.aspx
מערך למילוי נספקים לתות שדהמערך למילוי נספקים לתות שדה09/10/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/sicum_nisui_tut_sade.aspx
אגרות ודמי שירותאגרות ודמי שירות09/10/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/budget/agrot_dme_sherut/Pages/agrot_dme_sherut.aspx
משרדי החקלאות והבריאות: בעקבות גילוי מחלת הברוצלוזיס בכלבים, קוראים למי שרכש כלב גזעי בששה חודשים אחרונים להביא את כלבו לבדיקת וטרינרמשרדי החקלאות והבריאות: בעקבות גילוי מחלת הברוצלוזיס בכלבים, קוראים למי שרכש כלב גזעי בששה חודשים אחרונים להביא את כלבו לבדיקת וטרינר09/10/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Brucellosis.aspx
נוהל עבודה לחלקות המייצאות הדרים / קומקוואט לאיחוד האירופי מאזורים שאינם חופשיים מעש התפוח המדומה ו/או מזבוב פירות האפרסקנוהל עבודה לחלקות המייצאות הדרים / קומקוואט לאיחוד האירופי מאזורים שאינם חופשיים מעש התפוח המדומה ו/או מזבוב פירות האפרסק06/10/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_helkot_pri_hadar_ihud_iropi.aspx
טיוטות נהלי תמיכה ברשויות המקומיות באימוץ, ומניעת התרבות כלבים משוטטים לשנת 2019 - להערות הציבור עד 31.10.19טיוטות נהלי תמיכה ברשויות המקומיות באימוץ, ומניעת התרבות כלבים משוטטים לשנת 2019 - להערות הציבור עד 31.10.1906/10/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/tmichot_klavim/Pages/tuta_nehalet_tmicha_klavim_19.aspx
הודעת המשך 1 ל-O.I.E פה וטלפייםהודעת המשך 1 ל-O.I.E פה וטלפיים05/10/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/pe_tlafaim_06-10-19.aspx
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 201901/10/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_09_19.aspx