​​​​​​​​​​בדף זה מרוכזים מכרזי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ​לצפייה בהתקשרויות בפטור ממכרז לחץ כאן​​

מספרשםתאריך פרסום
634159ביצוע עבודות עזר חקלאיות ידניות בחוות ניסיונות מרכז ובמכוני המחקר של מינהל המחקר החקלאי בראשל"צ19-05-2019
634140ביצוע הליך תכנון בניין עיר (תב"ע) עבור שטחי המרכז הלאומי לחקלאות ימית אילת16-05-2019
6338665/2019 מתן שירותי ייעוץ חברתי במסגרת פרויקט תשתיות בנגב עבור הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב15-05-2019
634047אספקת והתקנת מערכות גזים למעבדות מחקר במינהל המחקר החקלאי .15-05-2019
632824שיפוץ ואספקת חלפים למערכת שקילה ונקז בליזימטרים הגדולים במרכז מחקר דרום - גילת במינהל המחקר החקלאי. 05-05-2019
633607ביצוע עבודות עזר חקלאיות ידניות במרכז מחקר דרום - גילת05-05-2019
633608ביצוע עבודות עזר חקלאיות ידניות במרכז מחקר צפון - נוה יער05-05-2019
633516אישור פרסום פנייה מוקדמת לקבלת מידע RFI בנושא: אספקת שירותים לאפיון וביצוע פרויקט להסבת מסכים ונתונים ממערכת אלפא (OpenVMS) למערכת מבוססת .Net ו-MSSQL 01-05-2019
632869 למתן שירותי ניטור נגעים חקלאיים ותחזוקת מלכודות11-04-2019
632827ביצוע תחזוקה, שרות ופיקוח למערכות דיזל גנרטורים במינהל המחקר החקלאי10-04-2019
631980פרסום R.F.I פנייה מוקדמת לקבלת מידע ליחידת קידום לשנת 2019 21-03-2019
628843הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים לרכישת תוצרת חקלאית בהתאם לתקנה 3(10) לתקנות חובת המכרזים16-01-2019
621614קול קורא למלגות בתר-דוקטורט בתחומי מחקר במדעי החקלאות לשנת הלימודים תשע"ח- תשע"ט 2018/201912-09-2018