​​​​​​​​​​בדף זה מרוכזים מכרזי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ​לצפייה בהתקשרויות בפטור ממכרז לחץ כאן​​

מספרשםתאריך פרסום
639402ביצוע עבודות תחזוקת חשמל במינהל המחקר החקלאי15-09-2019
637237אחזקת מלאי חירום של גרעיני מספוא, קמחים וכוספאות בכמות של 77,000 טון12-09-2019
638099מתן שירותי עבודות עפר ופריצת דרכים עבור הרשות לפיתוח התיישבות הבדואים בנגב09-09-2019
639133מתן שירותי יעוץ ארגוני לשירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)08-09-2019
638695אספקת שבע יחידות זהות של תא גידול מבוקר לצמחים המאפשרים יישום תנאי עקות אביוטיות עבור המכון להגנת הצומח / עבור המכון למדעי הצמח ועבור מרכז מחקר צפון נוה יער במינהל המחקר החקלאי04-09-2019
638704יועצי תקשורת למתן שירותי הסברה ויחסי ציבור עבור הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב27-08-2019
638536קבלת שירותי פיזור אווירי לפרויקט החיסון האוראלי של חיות בר כנגד הכלבת - היחידה לשירותים ווטרינריים – משרד החקלאות ופיתוח הכפר26-08-2019
636514קול קורא למלגות בתר-דוקטורט בתחומי מחקר במדעי החקלאות לשנת הלימודים תשע"ט - תש"פ 2019/202014-07-2019
631980פרסום R.F.I פנייה מוקדמת לקבלת מידע ליחידת קידום לשנת 2019 21-03-2019
628843הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים לרכישת תוצרת חקלאית בהתאם לתקנה 3(10) לתקנות חובת המכרזים16-01-2019
621614קול קורא למלגות בתר-דוקטורט בתחומי מחקר במדעי החקלאות לשנת הלימודים תשע"ח- תשע"ט 2018/201912-09-2018