​​​​​​​​​​בדף זה מרוכזים מכרזי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ​לצפייה בהתקשרויות בפטור ממכרז לחץ כאן​​

מספרשםתאריך פרסום
616873פנייה לקבלת מידע (RFI) בנושא - הקמת מערכת אחודה לעיבוד, ניתוח ,הצגת נתונים פענוח ואיתור שנויים בשטח 20-06-2018
617890אספקת מכשיר אינקובטור / תא הנבטה גדול עבור המכון למדעי הצמח במינהל המחקר החקלאי20-06-2018
617838אספקת כופתיות מזון לדגים עבור תחנות אגף הדייג לשנים 2018=202019-06-2018
617843אספקת מכשיר פרפרטור 1-10 ליטר להכנת תמיסות (אגר)19-06-2018
617328עבודות חשמל ביחידות משרד החקלאות12-06-2018
616326יועצים לחקלאות משמרת10-06-2018
617323מתן שירותי אחזקה ,גינון וטיפול10-06-2018
617324שירותי גנרציה10-06-2018
617325אחזקת מלאי חירום של גרעיני מספוא ,קמחים וכוספאות בכמות של 38,700 טון10-06-2018
617326רכישת שירותים להפעלה ותחזוקת מערכות אלקטרו -מכניות10-06-2018
617382שירותי בדיקות לתוצרת חקלאית10-06-2018
617294למתן שירותי אחזקה ,גינון וטיפול07-06-2018
615099RFI פנייה מוקדמת לקבלת מידע ליחידת קידום לשנת 201823-04-2018
611325הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים לרכישת תוצרת חקלאית בהתאם לתקנה 3(10) לתקנות חובת המכרזים28-01-2018
604610קול קורא למלגות בתר - דוקטורט בתחומי מחקר במדעי החקלאות לשנת הלימודים תשע"ח-תשע"ט 2017/201803-10-2017