פרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 14.4.2019פרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 14.4.201917/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/protocol_tmihot140419.aspx
טיוטה להערות הציבור נהל תמיכה בנושא מבנים יבילים וקיימים ותשתיות למבנים המיועדים לקליטה לשנים 2018 - 2019 טיוטה להערות הציבור נהל תמיכה בנושא מבנים יבילים וקיימים ותשתיות למבנים המיועדים לקליטה לשנים 2018 - 2019 17/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/Noal_Tmicha_Mivnim_Draft.aspx
הארכת המועד להגשת בקשות למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020הארכת המועד להגשת בקשות למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 202017/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/Moed_Bakashot_Hamlaza_Ovedzar.aspx
טבלת סכומי תמיכה לשנת 2019 - בכפוף לאישור ועדת תמיכותטבלת סכומי תמיכה לשנת 2019 - בכפוף לאישור ועדת תמיכות17/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/Schum_Tmicha_2019.aspx
תחשיב כרם מאכל סופיריור (2015)תחשיב כרם מאכל סופיריור (2015)16/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_kerem_machal_Superior.aspx
משרד החקלאות: חלב 1.5% שומן הוא מוצר בפיקוח מחירים ממשלתימשרד החקלאות: חלב 1.5% שומן הוא מוצר בפיקוח מחירים ממשלתי16/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/milk15.aspx
תחשיב כרם מאכל פריים (2015)תחשיב כרם מאכל פריים (2015)16/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_kerem_machal_Prime.aspx
נוהל תמיכה לרכישה או לשכירה של מערכות לאיתור עש התפוח המדומה נוהל תמיכה לרכישה או לשכירה של מערכות לאיתור עש התפוח המדומה 16/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/noal_apple.aspx
תחשיב כרם מאכל קרימסון (2015)תחשיב כרם מאכל קרימסון (2015)16/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_kerem_machal_krimason.aspx
ביצים מסוכנות: משרד החקלאות החרים בשכונת רמות בירושלים כ-18,000(!) ביצים מוברחות מהרשות הפלסטינית אשר הוטמנו במשאית הובלהביצים מסוכנות: משרד החקלאות החרים בשכונת רמות בירושלים כ-18,000(!) ביצים מוברחות מהרשות הפלסטינית אשר הוטמנו במשאית הובלה16/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Dangerous_eggs.aspx
יום פתוח בגנים הבוטנייםיום פתוח בגנים הבוטניים15/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/open_day_botanical.aspx
ניטור נגעים מעבר לגבולות המדינה - ביקורת זרעי תפוח אדמה בחוץ לארץניטור נגעים מעבר לגבולות המדינה - ביקורת זרעי תפוח אדמה בחוץ לארץ15/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/publications/Pages/yevu_zraim_tapuhey_adama_2019.aspx
המלצה בנושא שיעור ויטמין A בשלוחות השונות ברפת החלבהמלצה בנושא שיעור ויטמין A בשלוחות השונות ברפת החלב15/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/shiur_vitamin_a_bshluchot_refet_ahalav.aspx
משרד החקלאות, רשות הטבע והגנים ומקלט הקופים בבן שמן פינו שבעה קופים מפינת חי בשרוןמשרד החקלאות, רשות הטבע והגנים ומקלט הקופים בבן שמן פינו שבעה קופים מפינת חי בשרון15/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Abuse_Monkeys.aspx
בחינת התאמה בין שיטות מורפולוגיות ומולקולריות לזיהוי טקסונומי של אקריותבחינת התאמה בין שיטות מורפולוגיות ומולקולריות לזיהוי טקסונומי של אקריות14/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/Linking-morphological-and-molecular-taxonomy-for-the-identification-of-poultry-house,-soil,-and-nest-dwelling-mites-in-the.aspx
חלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא עגבנייה - מכסה 7026 - WTO ומכסה 7012 מירדןחלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא עגבנייה - מכסה 7026 - WTO ומכסה 7012 מירדן14/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/agvanyot15.04.19.aspx
משרד החקלאות ורשות הטבע והגנים יגבירו את מאמצי ההסברה והפיקוח בכנרת לקראת תקופת האיסור על הדיגמשרד החקלאות ורשות הטבע והגנים יגבירו את מאמצי ההסברה והפיקוח בכנרת לקראת תקופת האיסור על הדיג14/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/daig.aspx
עלון ענף הפרחים מספר 24עלון ענף הפרחים מספר 2414/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/alon_anaf_flowers/Pages/alon_prachim_24.aspx
סיפורי עצים סיפורי עצים 14/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspx
הסדרת יבוא צמחי קאפיר ליים ומניעת הגעת מחלת הגרינינג לישראל -אפריל, 2019הסדרת יבוא צמחי קאפיר ליים ומניעת הגעת מחלת הגרינינג לישראל -אפריל, 201913/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/publications/Pages/grinning_4_2019.aspx
סיוריםסיורים13/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Tours
ברכת האילנותברכת האילנות13/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/birkat_hailanot.aspx
פרסום תשלומים לעסקיםפרסום תשלומים לעסקים13/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspx
עדכונים באשר לאירוע חדש פה וטלפיים בטמרה - 11.4.19עדכונים באשר לאירוע חדש פה וטלפיים בטמרה - 11.4.1910/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/pe_tlafaim_tamra-27-2-19.aspx
אירוע פה וטלפיים באזור חברון – רשות פלסטיניתאירוע פה וטלפיים באזור חברון – רשות פלסטינית09/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/pe_tlafaim_havron-3-4-19.aspx
ממצא חיובי לשחפת במעוז חיים - 10.4.19ממצא חיובי לשחפת במעוז חיים - 10.4.1909/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/shahefet-3-4-19.aspx
הודעה דחופה ל-O.I.E מיקובקטריום בוביס - 3.4.19הודעה דחופה ל-O.I.E מיקובקטריום בוביס - 3.4.1909/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/immediate-notification-Mycobacterium-bovis-03-04-19.aspx
תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 29 - 2019)תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 29 - 2019)09/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/Pages/tayaron_29.aspx
דו"ח ניצול מכסות בביקוש גבוה נכון ליום 10.04.19דו"ח ניצול מכסות בביקוש גבוה נכון ליום 10.04.1909/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/michsot_2019/Pages/dohnizulmichsot100419.aspx
חלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא מלפפון ועגבניה – מכסה 7026 WTO ומכסה 7012 מירדןחלוקת רישיונות בפטור ממכס ליבוא מלפפון ועגבניה – מכסה 7026 WTO ומכסה 7012 מירדן07/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/cucumbers_tomatoes_7026.aspx
התמריץ הצליח - 70% מיבולי התבואה כבר נקצרו הודות לתמריץ שנתנה הממשלההתמריץ הצליח - 70% מיבולי התבואה כבר נקצרו הודות לתמריץ שנתנה הממשלה07/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/70harvesting.aspx
השירותים להגנת הצומח ולביקורת נמצא על המפה הבין-לאומית!השירותים להגנת הצומח ולביקורת נמצא על המפה הבין-לאומית!07/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/avtahat_briut_tzemah/nehalim_benleumim/Pages/al_hamapa.aspx
מדדים נדרשים בסקר קרקע לבחירת שטח לנטיעת הדריםמדדים נדרשים בסקר קרקע לבחירת שטח לנטיעת הדרים06/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/seker_karka.aspx
תוכנית השתלמות ארצית - תשע"ט-תש"פ 2019תוכנית השתלמות ארצית - תשע"ט-תש"פ 201906/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/tochnit_istalmut_handasat_zomeah_2019.aspx
רשימת תכשירי הדברה לקנביס רפואי - 2019רשימת תכשירי הדברה לקנביס רפואי - 201906/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2019/Pages/tachsirim_kanabis_refui_2018.aspx
יבוא מקביל של תכשירי הדברה רשומיםיבוא מקביל של תכשירי הדברה רשומים06/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Nosaim/tahshireyhadbara/yevumakbil
לוח פעילויות הגנים הבוטנים - ערב פסח תשע"טלוח פעילויות הגנים הבוטנים - ערב פסח תשע"ט03/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/subject/butanic_gardens/Pages/pesach_2019.aspx
תמיכה בפתרון לסילוק גדמי מטעים למגדלי הדרים ואבוקדו – פרסום לציבורתמיכה בפתרון לסילוק גדמי מטעים למגדלי הדרים ואבוקדו – פרסום לציבור03/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Tmicha_Siluk_Mataim.aspx
עדכון בנוגע למוצרי חג הפסחעדכון בנוגע למוצרי חג הפסח03/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Idkun_Mozeri_Passover.aspx
תכנית פיתוח לשנת 2019תכנית פיתוח לשנת 201902/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/tochnit_pituach/Pages/pituach_2019.aspx
תמיכות בימי אימוץ אזוריים של כלביםתמיכות בימי אימוץ אזוריים של כלבים02/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/dogcenter/Pages/imutz_klavim.aspx
דו"ח יבוא מקנה, מרץ 2019דו"ח יבוא מקנה, מרץ 201901/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne_March_2019.aspx
המלצות גידול והגנת הצומח במלפפונים בבית צמיחההמלצות גידול והגנת הצומח במלפפונים בבית צמיחה30/03/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_gidul_melafefon.aspx
רישוי זמין – שלב המידע – תשובת פקיד היערותרישוי זמין – שלב המידע – תשובת פקיד היערות30/03/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/haganat_ezim_tahaliche_rishuy/information_porgram/Pages/information_stage.aspx
רשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בכרמים לשנת 2019רשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בכרמים לשנת 201930/03/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_mazikim_machaloth_kerem.aspx
אקרית חדשה בחצילים - אקרית המוזאיקה של החצילאקרית חדשה בחצילים - אקרית המוזאיקה של החציל27/03/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/akarit_chadasha_behazilim.aspx
תכשירים להדברת פגעים במלפפונים בבית צמיחהתכשירים להדברת פגעים במלפפונים בבית צמיחה27/03/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_tachshirim_melafefon.aspx
נוהל תמיכה בקציר מוקדם של תבואות קיץ 2019 לשחת ותחמיץ בעוטף עזה (עדכון תקציבי)נוהל תמיכה בקציר מוקדם של תבואות קיץ 2019 לשחת ותחמיץ בעוטף עזה (עדכון תקציבי)26/03/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tmicha_tvuot_otef_aza.aspx
משרד החקלאות, משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר יתמכו בחקלאי עוטף עזה בהיקף של 8 מיליון ש״ח לעידוד קציר מוקדםמשרד החקלאות, משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר יתמכו בחקלאי עוטף עזה בהיקף של 8 מיליון ש״ח לעידוד קציר מוקדם26/03/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Support_farmers.aspx
מפרגית למטילה - פיזיולוגיה וממשקמפרגית למטילה - פיזיולוגיה וממשק26/03/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_mepargit_lmetila.aspx