סיפורי עצים - 70 שנהסיפורי עצים - 70 שנה16/04/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspx
הנחיות הדיווח של המפקח על המחירים לקמעונאים וסיטונאים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ירקות ופירות טריים וקביעת רמת הפיקוח, התשע"ז 2016) - דרישות דיווח על נתוני שנת 2017 הנחיות הדיווח של המפקח על המחירים לקמעונאים וסיטונאים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ירקות ופירות טריים וקביעת רמת הפיקוח, התשע"ז 2016) - דרישות דיווח על נתוני שנת 2017 16/04/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/hanchayot_2018.aspx
מפקחי משרד החקלאות ועיריית עכו החרימו 3 כלבים מדירה בעכו, אשר הוחזקו בתנאים לא ראויים, ובניגוד לחוק צער בעלי חייםמפקחי משרד החקלאות ועיריית עכו החרימו 3 כלבים מדירה בעכו, אשר הוחזקו בתנאים לא ראויים, ובניגוד לחוק צער בעלי חיים16/04/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/3_dogs_taken_from_house_in_akko.aspx
לקראת יום העצמאות מספק משרד החקלאות נתונים, טיפים ועצות למנפנפים במקביל, המשרד מתגבר את כוחות האכיפה ומדגיש את החשיבות ברכישת בשר בחנויות ובאטליזים מסודרים בעלי רישיון עסקלקראת יום העצמאות מספק משרד החקלאות נתונים, טיפים ועצות למנפנפים במקביל, המשרד מתגבר את כוחות האכיפה ומדגיש את החשיבות ברכישת בשר בחנויות ובאטליזים מסודרים בעלי רישיון עסק15/04/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/yom_atsmaot.aspx
משרד החקלאות הגיש כתב אישום נגד תושב אשקלון בגין נטישת כלבתו באזור התעשייה שבעירמשרד החקלאות הגיש כתב אישום נגד תושב אשקלון בגין נטישת כלבתו באזור התעשייה שבעיר15/04/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Abandoning_dog.aspx
שקדים מקולפים - מכסה 8021 WTO – הסתיימה חלוקת המכסה לוותיקים שקדים מקולפים - מכסה 8021 WTO – הסתיימה חלוקת המכסה לוותיקים 15/04/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/nizul_2018/Pages/shkedim.aspx
משרד החקלאות משיק את "אגרומטאו" אפליקציה חינמית לחיזוי מדויק של טמפרטורות, משקעים, עומס חום, עוצמת קרינה, לחות ועוד משרד החקלאות משיק את "אגרומטאו" אפליקציה חינמית לחיזוי מדויק של טמפרטורות, משקעים, עומס חום, עוצמת קרינה, לחות ועוד 11/04/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/agrimateo.aspx
רשימת תכשירים כימיים הרשומים החל מתאריך 12.4.18רשימת תכשירים כימיים הרשומים החל מתאריך 12.4.1811/04/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2018/Pages/takshirim_12-4-18.aspx
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות10/04/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspx
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונותחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונות10/04/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/murhav_homer_ribuy_shonot.aspx
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, תוצרת טרייהחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, תוצרת טרייה10/04/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/murhav_totzeret_tria.aspx
דו"ח תיקים פעילים ביבואדו"ח תיקים פעילים ביבוא10/04/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/tikim_pailim_yevu.aspx
דו"ח תיקים שנסגרו בעקבות PRA ובמסגרת ועדת ההיגוידו"ח תיקים שנסגרו בעקבות PRA ובמסגרת ועדת ההיגוי10/04/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/tikim_sgira.aspx
משרד החקלאות הגיש כתב אישום נגד צעיר בן 24 לאחר שתועד בועט בכלבתו ומטיח את ראשה ברצפהמשרד החקלאות הגיש כתב אישום נגד צעיר בן 24 לאחר שתועד בועט בכלבתו ומטיח את ראשה ברצפה10/04/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Indictment_April.aspx
פיילוט לבקרה ולביעור הצמח הפולש פרתניון אפילפיילוט לבקרה ולביעור הצמח הפולש פרתניון אפיל09/04/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/asabimraim/pirsumim/Pages/Parthenium.aspx
מצגות מיום עיון בנושא מותג אזורי מנצחמצגות מיום עיון בנושא מותג אזורי מנצח07/04/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Geographical_indications_presentations.aspx
נוהל תמיכה בפיתוח כלכלי בענף החקלאות עבור האוכלוסייה הבדואית בנגב לשנת 2018נוהל תמיכה בפיתוח כלכלי בענף החקלאות עבור האוכלוסייה הבדואית בנגב לשנת 201807/04/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2018/Pages/Support_Bedouin_2018.aspx
הודעה בדבר מתן תמיכות בפעולות פיתוח התיישבות לשנים 2017 - 2018, תמיכה בנושא: טיפול נקודתי הודעה בדבר מתן תמיכות בפעולות פיתוח התיישבות לשנים 2017 - 2018, תמיכה בנושא: טיפול נקודתי 07/04/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/tipul_nekudati.aspx
הודעה ליבואנים - אישור יבוא זרעי אבטיח מפרוהודעה ליבואנים - אישור יבוא זרעי אבטיח מפרו07/04/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_zirhey_avatiach_peru.aspx
הודעה ליבואנים - אישור יבוא זרעי אבטיח מצ'ילההודעה ליבואנים - אישור יבוא זרעי אבטיח מצ'ילה07/04/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_zirhei_avatiach_chile.aspx
חג אביב בפתחחג אביב בפתח28/03/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/meydaon/Pages/bracha_lahag.aspx
הדיון הציבורי בעניין יבוא אננס לישראל ותחום הערכת סיכוני נגעיםהדיון הציבורי בעניין יבוא אננס לישראל ותחום הערכת סיכוני נגעים28/03/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/meydaon/Pages/yevu_ananas.aspx
יחסי גומלין-יונים ואקריותיחסי גומלין-יונים ואקריות28/03/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/meydaon/Pages/yonim_akariyot.aspx
מבדק האיחוד האירופי למערך הפיקוח ליצוא צמחים ומוצרי צמחיםמבדק האיחוד האירופי למערך הפיקוח ליצוא צמחים ומוצרי צמחים28/03/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/meydaon/Pages/mivdak.aspx
זהירות חלזונותזהירות חלזונות28/03/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/maamarim/Pages/zehirut_chelzonot.aspx
טיוטת נוהל תמיכה בקליטת משפחות חדשות בישובים מתוכננים ברמת הגולן – לשנת 2018 - להערות הציבורטיוטת נוהל תמיכה בקליטת משפחות חדשות בישובים מתוכננים ברמת הגולן – לשנת 2018 - להערות הציבור27/03/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_golan.aspx
תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 27 - 2018) תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 27 - 2018)27/03/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2018/Pages/tayaron_27.aspx
משרדי החקלאות והביטחון גיבשו פתרון בכדי למנוע פגיעה כלכלית בענפי החקלאות במהלך הפסח בשל היעדרות עובדי תושבי הרשות הפלשתיניתמשרדי החקלאות והביטחון גיבשו פתרון בכדי למנוע פגיעה כלכלית בענפי החקלאות במהלך הפסח בשל היעדרות עובדי תושבי הרשות הפלשתינית27/03/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/ovdim_rashu.aspx
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 2 לשנת 2018הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 2 לשנת 201827/03/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/matara_price_qtr4_2018.aspx
היערכות לעונת שיווק המלפפונים לתעשייה לשנת 2018היערכות לעונת שיווק המלפפונים לתעשייה לשנת 201827/03/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/teum_kishur/teum_shamron/פרסומים/Publications/Pages/Cucumbers.aspx
תכנית פיתוח הכפר - נוהלי תמיכה לשנים 2018 - 2019תכנית פיתוח הכפר - נוהלי תמיכה לשנים 2018 - 201927/03/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/nohal_pituach_18_19.aspx
סטאטוס פרויקט מלפפון בייבי לשנת 2018סטאטוס פרויקט מלפפון בייבי לשנת 201827/03/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/teum_kishur/teum_shamron/פרסומים/Publications/Pages/prouikt_Cucumbers.aspx
מפקחי משרד החקלאות סיכלו ניסיון הברחה של 13 טון ירקות שהוברחו מהשטחיםמפקחי משרד החקלאות סיכלו ניסיון הברחה של 13 טון ירקות שהוברחו מהשטחים26/03/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/smuggled_veggies.aspx
סיכום רישיונות כריתה לשנת 2017סיכום רישיונות כריתה לשנת 201726/03/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/rishyonot_krita/Pages/sum_krita_2017.aspx
רשימת המצרכים שלירשימת המצרכים שלי24/03/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/Pages/_Passover_products_list.aspx
הודעה בדבר איסור דיג בים התיכון בתקופות הרבייה והגיוסהודעה בדבר איסור דיג בים התיכון בתקופות הרבייה והגיוס24/03/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2018/Pages/daig_revia.aspx
הודעה בדבר אזורים אסורים לדיג בים כנרת בשטחי הבטיחה ומגדל-גינוסרהודעה בדבר אזורים אסורים לדיג בים כנרת בשטחי הבטיחה ומגדל-גינוסר24/03/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2018/Pages/btecha_ginosar_2018.aspx
משרד החקלאות במעקב יומי אחר מחירי המוצרים הנדרשים להכנת סעודת החגמשרד החקלאות במעקב יומי אחר מחירי המוצרים הנדרשים להכנת סעודת החג24/03/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/my_products_list.aspx
אילו סוגי דגים נמצא על השולחן בפסח הקרוב? כמה ביצים רכשנו? ומהו המחיר שעלינו לשלם עבור ק"ג בשר?אילו סוגי דגים נמצא על השולחן בפסח הקרוב? כמה ביצים רכשנו? ומהו המחיר שעלינו לשלם עבור ק"ג בשר?24/03/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/food_pesach_2018.aspx
נוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2018 - 2020נוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2018 - 202024/03/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/export_fresh_produce_2018_2020.aspx
עדכון נספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2018 עדכון נספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2018 21/03/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/nohal_2018/Pages/update_michsot_223218.aspx
טיוטת מבחנים למתן תמיכות לחינוך ועידוד הדור הצעיר לעבודה בחקלאות באזורי עדיפות לאומית תשע"ח (2018) - להערות הציבורטיוטת מבחנים למתן תמיכות לחינוך ועידוד הדור הצעיר לעבודה בחקלאות באזורי עדיפות לאומית תשע"ח (2018) - להערות הציבור21/03/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/education_agriculture_draft.aspx
הזמנה להשתלמות בנושא ביצוע טיפולים במחטאי קרקעהזמנה להשתלמות בנושא ביצוע טיפולים במחטאי קרקע21/03/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/mechatei_karka.aspx
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 11.03.2018תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 11.03.201821/03/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/tmicha_garin_mesima.aspx
חמצה 7144 מרקוסורחמצה 7144 מרקוסור20/03/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/chimza32018.aspx
משק החי בישראל תמורות ומגמות עתידיותמשק החי בישראל תמורות ומגמות עתידיות20/03/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Livestock_isreal.aspx
מגמות בשוקי היצוא לתפוחי אדמהמגמות בשוקי היצוא לתפוחי אדמה20/03/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/potatoes_Export-.aspx
תפוחים - מכסה 8088 תפוחים - מכסה 8088 20/03/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/michsot_apple.aspx
מועדי דיון והגשה לועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימייםמועדי דיון והגשה לועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים20/03/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/moadei_diunim.aspx
אודות שה"מ - שירות ההדרכה והמקצועאודות שה"מ - שירות ההדרכה והמקצוע20/03/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/About