צריך להבטיח קיימות ברפת - והבטחות צריך לקיים!צריך להבטיח קיימות ברפת - והבטחות צריך לקיים!19/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/kayamut_brefet.aspx
בחינת תכשירים להדברת כשותית בחימצה בלחץ הדבקה גבוה - גבעת עוז, 2018בחינת תכשירים להדברת כשותית בחימצה בלחץ הדבקה גבוה - גבעת עוז, 201819/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/bechinat_tachshirim_adbarat_kshutit_bhimsa_2019.aspx
עגבניות - כמות נוספת לחלוקה - מכסה 7026 - WTO עגבניות - כמות נוספת לחלוקה - מכסה 7026 - WTO 19/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/agvanyot.aspx
בצל כמות נוספת לחלוקה - מכסה 7025 - WTO בצל כמות נוספת לחלוקה - מכסה 7025 - WTO 19/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/bazal20.01.2019.aspx
דו"ח ניצול מכסות בביקוש גבוה - נכון לתאריך 20.01.2019דו"ח ניצול מכסות בביקוש גבוה - נכון לתאריך 20.01.201919/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/michsot_2019/Pages/doh_nizul_michsot_20.1.19.aspx
למה מיובש כשאפשר חדש? משרד החקלאות בקריאה לציבור: בט"ו בשבט אוכלים פירות טריים ישראלים למה מיובש כשאפשר חדש? משרד החקלאות בקריאה לציבור: בט"ו בשבט אוכלים פירות טריים ישראלים 19/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/eat_fresh_tubishvat.aspx
טבלת מעקב אחר היתרי עריכת ניסויים בתוקףטבלת מעקב אחר היתרי עריכת ניסויים בתוקף19/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/nisuy_seda/pirsumim/Pages/heter_nisuim_tokef.aspx
מכסת אגסים מארה"ב - מכסה 821 - הסתיימה לוותיקיםמכסת אגסים מארה"ב - מכסה 821 - הסתיימה לוותיקים16/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/agasim.aspx
אגוזי אדמה מכסה 1203 - WTO לתעשייהאגוזי אדמה מכסה 1203 - WTO לתעשייה16/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/nohal_2019/Pages/kabookim.aspx
אירוע דבר צאן בזלפה ובמושב שרונה - הודעה ראשונהאירוע דבר צאן בזלפה ובמושב שרונה - הודעה ראשונה16/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/dever_zalpa_sharona-16-1-19.aspx
אירוע דבר צאן בישוב בוסמת טבעון - הודעה ראשונהאירוע דבר צאן בישוב בוסמת טבעון - הודעה ראשונה16/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/dever_bosmat_tivon-17-1-19.aspx
דבש באריזות מעל 50 ק"גדבש באריזות מעל 50 ק"ג16/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/dvash.aspx
הודעה ללולנים, ינואר 2019הודעה ללולנים, ינואר 201916/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2019/Pages/mico_jan_2019.aspx
בצל - מכסה 7025 - WTO - נגמרה החלוקהבצל - מכסה 7025 - WTO - נגמרה החלוקה16/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/bazal170119.aspx
טבלת שאלות בנושא מבחני התמיכה לשנת 2019טבלת שאלות בנושא מבחני התמיכה לשנת 201916/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/qanda_2019.aspx
חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא עגבניות - מכסת WTO שמספרה 7026חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא עגבניות - מכסת WTO שמספרה 702615/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/tomato_2076_2.aspx
חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל - מכסת WTO שמספרה 7025חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל - מכסת WTO שמספרה 702515/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/onion_7025_2.aspx
סדר ט"ו בשבט בגינה הקהילתית, תשע"טסדר ט"ו בשבט בגינה הקהילתית, תשע"ט14/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/tu_beshvat_2019.aspx
מצגות מכנס גרעיניםמצגות מכנס גרעינים14/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/Kenes_Garinim_Presentation.aspx
רגע לפני שהקרב הוכרע: מפקחי משרד החקלאות חשפו בית גידול של תרנגולים ששימשו לתחרויות ולמאבקים בין תרנגוליםרגע לפני שהקרב הוכרע: מפקחי משרד החקלאות חשפו בית גידול של תרנגולים ששימשו לתחרויות ולמאבקים בין תרנגולים14/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Roosters_Habitat.aspx
משרד החקלאות מקדם כללים למסחר הוגן בין החקלאים לרשתות השיווק ולסיטונאים, להפחתת פערי הכוחותמשרד החקלאות מקדם כללים למסחר הוגן בין החקלאים לרשתות השיווק ולסיטונאים, להפחתת פערי הכוחות13/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/fair_trade.aspx
חובת סימון גמליםחובת סימון גמלים13/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/Pages/Marking_camels.aspx
תכנית פיתוח הכפר-נוהל תמיכה לשנת 2019תכנית פיתוח הכפר-נוהל תמיכה לשנת 201913/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2019/Pages/tochnit_pituach_2019.aspx
הסתיימה חלוקת עגבניות ממכסה - 7026 ובצל ממכסה 7025הסתיימה חלוקת עגבניות ממכסה - 7026 ובצל ממכסה 702512/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/histayma_halukat_agvanyotvebazal.aspx
שום - איחוד אירופי - מכסה 7040 - המכסה חולקה במלואה. תוקף הרישיונות 30/9/2019 שום - איחוד אירופי - מכסה 7040 - המכסה חולקה במלואה. תוקף הרישיונות 30/9/2019 12/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/shoom.aspx
נוהל תמיכה בחלקות מודל בגליל העליון – להערות הציבורנוהל תמיכה בחלקות מודל בגליל העליון – להערות הציבור12/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2019/Pages/Tmicha_Galil_Elyon.aspx
משרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתי מאכל לתעשייה בפרט המכס 2005701000/9 - מכסה 2073 WTO משרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתי מאכל לתעשייה בפרט המכס 2005701000/9 - מכסה 2073 WTO 12/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/yevu_zytim.aspx
עדכון לנספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2019 מכסות לתעשייה ולמשווקים מורשים - חלוקת רישיונות ליבוא שקדים מקולפים לתעשיית השקדיםעדכון לנספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2019 מכסות לתעשייה ולמשווקים מורשים - חלוקת רישיונות ליבוא שקדים מקולפים לתעשיית השקדים12/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/shkedim.aspx
נוהל קנייה, מכירה והובלת צאןנוהל קנייה, מכירה והובלת צאן12/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/knya_mechira_hovala_tzon.aspx
בפרדס, ינואר-פברואר 2019בפרדס, ינואר-פברואר 201909/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_january_febaruary_2019.aspx
עלה לאוויר פורטל הרגולציה לנהלים וטפסיםעלה לאוויר פורטל הרגולציה לנהלים וטפסים09/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/hachshara ve minhal/pirsumim/Pages/portal_regulation.aspx
עלה לאוויר פורטל הרגולציה לנהלים וטפסיםעלה לאוויר פורטל הרגולציה לנהלים וטפסים09/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/pirsumim/Pages/portal_regulation.aspx
מפקחי משרד החקלאות ורשות הטבע והגנים בשיתוף גופי אכיפה החרימו כ-40 תוכים שהוצעו למכירה בחנות חיות בחיפה והעבירו אותם למתקן מוגן של המשרדמפקחי משרד החקלאות ורשות הטבע והגנים בשיתוף גופי אכיפה החרימו כ-40 תוכים שהוצעו למכירה בחנות חיות בחיפה והעבירו אותם למתקן מוגן של המשרד09/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/tfisat_tukim.aspx
פרסום תשלומים לעסקיםפרסום תשלומים לעסקים09/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspx
חומר צמחי מאושר לייבוא לאחר הליך הערכת סיכונים מסלול מורחב, דצמבר 2018חומר צמחי מאושר לייבוא לאחר הליך הערכת סיכונים מסלול מורחב, דצמבר 201808/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/homer_tzimhi_yevu_maslul_murhav_tzotzeret_tria.aspx
חומר צמחי מאושר לייבוא לאחר הליך הערכת סיכוניםחומר צמחי מאושר לייבוא לאחר הליך הערכת סיכונים08/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/homer_tzimhi_yevu_maslul_katzar_ribuy_shonot.aspx
בצל ארה"ב - מכסה מספר 707 - הסתיימה חלוקת המכסהבצל ארה"ב - מכסה מספר 707 - הסתיימה חלוקת המכסה08/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/bazal_arhav.aspx
תפוחים ארה"ב - 819, תפוח מרקסור 8088 - עדכון למודעה מיום 26/12/2018 תפוחים ארה"ב - 819, תפוח מרקסור 8088 - עדכון למודעה מיום 26/12/2018 08/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/nohal_2019/Pages/tapuha_arha_markusur.aspx
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונותחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונות08/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/murhav_homer_ribuy_shonot.aspx
דו"ח תיקים פעילים ביבואדו"ח תיקים פעילים ביבוא08/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/tikim_pailim_yevu.aspx
דו"ח תיקים שנסגרו בעקבות PRA ובמסגרת ועדת ההיגוידו"ח תיקים שנסגרו בעקבות PRA ובמסגרת ועדת ההיגוי08/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/tikim_sgira.aspx
פרסום נוהל תמיכה במשטחי לוליםפרסום נוהל תמיכה במשטחי לולים07/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2019/Pages/Noal_Tmicha_Luliim.aspx
נוהל תמיכה שמירה על שטחים פתוחים 2019- טיוטה להערות הציבורנוהל תמיכה שמירה על שטחים פתוחים 2019- טיוטה להערות הציבור07/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/Noal_Shtachim_Ptuchim.aspx
נוהל מפעלים אזוריים בגליל עליון – טיוטה להערות הציבורנוהל מפעלים אזוריים בגליל עליון – טיוטה להערות הציבור07/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2019/Pages/Noal_Mifalim_Ezoriem.aspx
חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל - מכסת WTO שמספרה 7025חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל - מכסת WTO שמספרה 702507/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/ptor_onion_7025.aspx
חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא עגבניות - מכסת WTO שמספרה 7026חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא עגבניות - מכסת WTO שמספרה 702607/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/ptor_tomato_7026.aspx
תירס לפופקורן - קנדה מכסה 1007 - הסתיימה חלוקת המכסהתירס לפופקורן - קנדה מכסה 1007 - הסתיימה חלוקת המכסה06/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/tiras_lepopkoren.aspx
הודעת המשך ל-O.I.E ניוקסל 37 - 2.1.18הודעת המשך ל-O.I.E ניוקסל 37 - 2.1.1806/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/newcastle_37_2-1-18.aspx
דיווח המשך לO.I.E פה וטלפיים 6 - 3.1.18דיווח המשך לO.I.E פה וטלפיים 6 - 3.1.1806/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/pe_tlafaim_6-03-01-18.aspx
מכסה 1203 - אגוזי אדמה - הסתיימה חלוקת המכסה לוותיקיםמכסה 1203 - אגוזי אדמה - הסתיימה חלוקת המכסה לוותיקים06/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/egozey_adama.aspx