בשנה האחרונה נרשמה ירידה של כ-17% בכמות משלוחי בעלי החיים לישראל בשנה האחרונה נרשמה ירידה של כ-17% בכמות משלוחי בעלי החיים לישראל 17/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Animal_shipments.aspx
משרד החקלאות פרסם נוהל התמיכה בחקלאים לשנים 2018 - 2021משרד החקלאות פרסם נוהל התמיכה בחקלאים לשנים 2018 - 202117/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/shmita_support_2018.aspx
קול קורא לקבלת מידע והערכות לשיח ציבורי בעניין יבוא אננס לישראלקול קורא לקבלת מידע והערכות לשיח ציבורי בעניין יבוא אננס לישראל17/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/Pages/kolkore_yevu_ananas.aspx
הבנק העולמי מחפש עובדים ומעניק קדימות לישראליםהבנק העולמי מחפש עובדים ומעניק קדימות לישראלים17/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/tichnun_exp_hakl/publication_list/Pages/World_Bank.aspx
מניעת נזקי ריסוס לדבורים בגלעיניים, ינואר 2018מניעת נזקי ריסוס לדבורים בגלעיניים, ינואר 201817/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_dvorim_march_2017.aspx
אגף אבחון נגעים מבקש להודיע לציבור לקוחותיו כי חודשה הפעילות במעבדה לפיטובקטריולוגיהאגף אבחון נגעים מבקש להודיע לציבור לקוחותיו כי חודשה הפעילות במעבדה לפיטובקטריולוגיה16/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/hodaa_pitobakteryologia.aspx
נוהל תמיכה במשקי פרחים ובענפי קישוטנוהל תמיכה במשקי פרחים ובענפי קישוט16/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tmicha_prahim_kishut.aspx
נוהל תמיכה לזנים חדשים בפרחיםנוהל תמיכה לזנים חדשים בפרחים16/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tmicha_zanim_hadashim_prahim.aspx
נוהל תמיכה מנהלי לשיקום ברכות פתוחות לגידול דגים נוהל תמיכה מנהלי לשיקום ברכות פתוחות לגידול דגים 15/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_brechot_dagim.aspx
נוהל סיוע בהקמת מתקנים לפסולת חקלאית 2018 לענפי הצומח, צאן, מדגה ולול נוהל סיוע בהקמת מתקנים לפסולת חקלאית 2018 לענפי הצומח, צאן, מדגה ולול 15/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/2018_nohal_psolet_chaklait.aspx
נוהל תמיכה לסילוק גדמי מטעים - סיוע למרסקות 2018נוהל תמיכה לסילוק גדמי מטעים - סיוע למרסקות 201815/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_siluk_gdamim_2018.aspx
נוהל תמיכה מנהלי - תמיכה בפתרון לסילוק גדמי מטעים למגדלי הדרים ואבוקדו נוהל תמיכה מנהלי - תמיכה בפתרון לסילוק גדמי מטעים למגדלי הדרים ואבוקדו 15/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_risuk_avocado_hadarim.aspx
נוהל תמיכה מנהלי למתקני קדם טיפול בשפכי רפתותנוהל תמיכה מנהלי למתקני קדם טיפול בשפכי רפתות15/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_shfachim.aspx
נוהל תמיכה במגדלי דגי בריכות ומאגרי מים מתוקים - טיוטה להערות הציבורנוהל תמיכה במגדלי דגי בריכות ומאגרי מים מתוקים - טיוטה להערות הציבור15/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/draft_brechot_dagim.aspx
טיוטת נוהל תמיכה לשיווק וצריכה תוצרת מקומית טרייה מאיכות שונה - להערות הציבורטיוטת נוהל תמיכה לשיווק וצריכה תוצרת מקומית טרייה מאיכות שונה - להערות הציבור15/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/draft_Different_fruits.aspx
עדכון ינואר: תחזית משקעים לחורף 2017-18​​​עדכון ינואר: תחזית משקעים לחורף 2017-18​​​14/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2018/Pages/mishkaaim_2017_18.aspx
דו"ח חלוקת מכסות יבוא בביקוש גבוה לשנת 2018, נכון ליום 14.01.2018דו"ח חלוקת מכסות יבוא בביקוש גבוה לשנת 2018, נכון ליום 14.01.201814/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/nizul_2018/Pages/dohnizulmichsot140118.aspx
טיוטת תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנת 2018 להערות הציבורטיוטת תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנת 2018 להערות הציבור14/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/draft_Water_Regulations.aspx
תוך שבוע: מפקחי משרד החקלאות תפסו 600 ק"ג בשר בקר וכבש משחיטה שחורה, חשפו מכלאה של 55 עיזים ללא תוויות וללא חיסונים וסיכלו ניסיון להברחת 3000 ביצים מהרשות תוך שבוע: מפקחי משרד החקלאות תפסו 600 ק"ג בשר בקר וכבש משחיטה שחורה, חשפו מכלאה של 55 עיזים ללא תוויות וללא חיסונים וסיכלו ניסיון להברחת 3000 ביצים מהרשות 14/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/tfisot_tsavon.aspx
שר החקלאות ושר האוצר אישרו את התקציב הגבוה ביותר למשרד החקלאות מאז היווסדושר החקלאות ושר האוצר אישרו את התקציב הגבוה ביותר למשרד החקלאות מאז היווסדו13/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/taktziv_2019.aspx
הגשת בקשות ליבוא באמצעות טפסים מקוונים במערכת מסלו"להגשת בקשות ליבוא באמצעות טפסים מקוונים במערכת מסלו"ל13/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/import/Pages/maslul.aspx
נוהל תמיכה למיכון וטכנולוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כוח אדםנוהל תמיכה למיכון וטכנולוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כוח אדם13/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_tmicha_100118.aspx
עיצומים של הרופאים הווטרינרייםעיצומים של הרופאים הווטרינריים10/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/itzumim_rofim_veterinarim.aspx
שר החקלאות ושר האוצר הגיעו להסכמה לפיה יועברו 16 מיליון ₪ לטובת סבסוד פרמיות ביטוח במסגרת תקציב מיוחד שיינתן בכפוף לאישור אגף תקציבים לתוכנית לצמצום הטרור החקלאי בשיתוף גורמי המקצוע הרלוונטיים שר החקלאות ושר האוצר הגיעו להסכמה לפיה יועברו 16 מיליון ₪ לטובת סבסוד פרמיות ביטוח במסגרת תקציב מיוחד שיינתן בכפוף לאישור אגף תקציבים לתוכנית לצמצום הטרור החקלאי בשיתוף גורמי המקצוע הרלוונטיים 10/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Insurance.aspx
הודעה דחופה ל-O.I.E בנושא שחפת - 11.1.18הודעה דחופה ל-O.I.E בנושא שחפת - 11.1.1810/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2018/Pages/shahefet_20180111.aspx
הזמנה ליום פתוח ערבה - התערוכה החקלאית הגדולה בישראלהזמנה ליום פתוח ערבה - התערוכה החקלאית הגדולה בישראל09/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/mahozot/nahoz_negev/publication/2018/Pages/youm_btouah.aspx
מפקחי משרד החקלאות חשפו ביממה אחת 900 ק"ג (!) בשר שהוחזק בתנאים אסורים ונשחט ללא כל פיקוחמפקחי משרד החקלאות חשפו ביממה אחת 900 ק"ג (!) בשר שהוחזק בתנאים אסורים ונשחט ללא כל פיקוח09/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/bsar_shahour.aspx
הסתיימה חלוקת רשיונות יבוא לשנת 2018 למכסות הבאות:הסתיימה חלוקת רשיונות יבוא לשנת 2018 למכסות הבאות:09/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/siyom_michsot.aspx
מפקחי משרד החקלאות איתרו בעלי חיים משוטטים ומסכנים ​את המשתמשים בדרך בקיבוץ חצרים מפקחי משרד החקלאות איתרו בעלי חיים משוטטים ומסכנים ​את המשתמשים בדרך בקיבוץ חצרים 09/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/2018/Pages/Stray_animals.aspx
חוברת "עצי ארצנו" - מדריך לזיהוי עצים חוברת "עצי ארצנו" - מדריך לזיהוי עצים 08/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hovert_azey_artzenu.aspx
הודעה דחופה ל-O.I.E בנושא כלבת - 9.1.18הודעה דחופה ל-O.I.E בנושא כלבת - 9.1.1808/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2018/Pages/o-i-e-kalevet-9-1-18.aspx
משרד החקלאות המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים מרחיבים את פרויקט הסניטציה בשטחים הפתוחים באזור הנגבמשרד החקלאות המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים מרחיבים את פרויקט הסניטציה בשטחים הפתוחים באזור הנגב07/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Sanitation_Project.aspx
הוראות השירותים הווטרינריים בנושא רווחת בעלי חיים בהובלה ימית ואווירית של בקר וצאןהוראות השירותים הווטרינריים בנושא רווחת בעלי חיים בהובלה ימית ואווירית של בקר וצאן06/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/hovala_yamit_avirit-horaa.aspx
מכתב ליבואני בקר וצאן בנושא רווחת בקר וצאן בהובלה ימית ואוויריתמכתב ליבואני בקר וצאן בנושא רווחת בקר וצאן בהובלה ימית ואווירית06/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/michtav_hoval_yamit_avirit.aspx
כ- 4.5 מיליון ₪ יועברו ממשרד החקלאות לרשויות המקומיות באזור העמקים במטרה להגביר את הסיוע להתמודדות עם מחלת הכלבתכ- 4.5 מיליון ₪ יועברו ממשרד החקלאות לרשויות המקומיות באזור העמקים במטרה להגביר את הסיוע להתמודדות עם מחלת הכלבת06/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Support_for_rabies.aspx
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 18.12.2017תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 18.12.201706/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/tmichot_181217.aspx
דיווח המשך 7 ל-O.I.E - אבעבועות צאן - 6.1.18דיווח המשך 7 ל-O.I.E - אבעבועות צאן - 6.1.1805/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2018/Pages/ababuot-6-1-18.aspx
הודעת המשך 4 ל-O.I.E - אלח דם מדמם 6.1.18הודעת המשך 4 ל-O.I.E - אלח דם מדמם 6.1.1805/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2018/Pages/dam_6-1-18.aspx
דיווח המשך 1 - סינדרום הרבייה והנשימה בחזירים - 6.1.18דיווח המשך 1 - סינדרום הרבייה והנשימה בחזירים - 6.1.1805/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2018/Pages/sindrum_revia_neshima_hazirim.aspx
דיווח המשך 3 ל-O.I.E - שפעת סוסים - 6.1.18דיווח המשך 3 ל-O.I.E - שפעת סוסים - 6.1.1805/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2018/Pages/susim_6-1-18.aspx
דיווח המשך 2 ל-O.I.E - דבר צאן - 6.1.18דיווח המשך 2 ל-O.I.E - דבר צאן - 6.1.1805/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2018/Pages/tzon_6-1-18.aspx
הנחיות לתשתית ולטיפול בטוף חדש במארזי גידול גרברההנחיות לתשתית ולטיפול בטוף חדש במארזי גידול גרברה03/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_ltiful_btuf_hadash_gidul_gerbera.aspx
ניסוי: הדברת יתוש העפצים של הרוסקוס (.Macrolabis sp)ניסוי: הדברת יתוש העפצים של הרוסקוס (.Macrolabis sp)03/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Sicum_Nisui_Ruscus.aspx
סקר שביעות רצון לשנת 2017סקר שביעות רצון לשנת 201703/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/seker_2017.aspx
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר-דצמבר, 2017דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר-דצמבר, 201703/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne_jan-dec_2017.aspx
פקאן – מכסה 8031 – WTO פקאן – מכסה 8031 – WTO 02/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/nohal_2018/Pages/pekanim.aspx
הערכות משרד החקלאות לעליית מערכת מסלול ומערכת שער עולמי לאווירהערכות משרד החקלאות לעליית מערכת מסלול ומערכת שער עולמי לאוויר02/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/maslol.aspx
הסתיימה חלוקת הרשיונות לשנת 2018 למכסות הבאותהסתיימה חלוקת הרשיונות לשנת 2018 למכסות הבאות02/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/siyum_michsot.aspx
תגבור מחלקות וטרינריות ברשויות המקומיות במחוז העמקיםתגבור מחלקות וטרינריות ברשויות המקומיות במחוז העמקים02/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2018/Pages/siyua_rashuyot_amakim_2018.aspx
משרד החקלאות מגבש תכנית מגירה להפעלת הרעלה לחיות הבר באזורי התפרצות מחלת הכלבת על מנת להקטין את סיכויי הידבקות המחלה בבני אדםמשרד החקלאות מגבש תכנית מגירה להפעלת הרעלה לחיות הבר באזורי התפרצות מחלת הכלבת על מנת להקטין את סיכויי הידבקות המחלה בבני אדם01/01/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/elimination_of_rabies.aspx