פרסום תשלומים לעסקיםפרסום תשלומים לעסקים19/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspx
משרד החקלאות מזהיר את הציבור: אין להגיש לחתולים מזון יבש לחתולים מסוג "טיפהקט" 20 ק"גמשרד החקלאות מזהיר את הציבור: אין להגיש לחתולים מזון יבש לחתולים מסוג "טיפהקט" 20 ק"ג19/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/recall_cat_food.aspx
רשימת תכשירי הדברה לפגעים בגזררשימת תכשירי הדברה לפגעים בגזר18/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/reshimat_tachshiri_hadbara_gezer.aspx
טיפולים למניעה ולהתמודדות עם פוזריום בחסה עגולה (iceberg) בבשורטיפולים למניעה ולהתמודדות עם פוזריום בחסה עגולה (iceberg) בבשור18/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/treatments_to_prevent_and_deal_with_fozriom_iceberg_lettuce.aspx
סבב שני של נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא לשנים 2020 - 2022סבב שני של נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא לשנים 2020 - 202218/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/Hitargenut_Haklaim_sevev_sheni.aspx
ימי אימוץ אזוריים של כלבים ימי אימוץ אזוריים של כלבים 17/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/dogcenter/Pages/imutz_klavim.aspx
אגרות ודמי שירותאגרות ודמי שירות17/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/budget/agrot_dme_sherut/Pages/agrot_dme_sherut.aspx
המלצות לגינה קהילתית - חודש נובמברהמלצות לגינה קהילתית - חודש נובמבר17/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2019/Pages/November_recom.aspx
דגים חכם – שומרים על הים מידע לדייג – עיקרי תקנות הדיגדגים חכם – שומרים על הים מידע לדייג – עיקרי תקנות הדיג17/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2019/Pages/information_fisherman.aspx
פרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 27.10.2019פרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 27.10.201916/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/protocol_tmihot271019.aspx
מכסת שקדים WTO, מס' מכסה 8021 - נגמרה המכסהמכסת שקדים WTO, מס' מכסה 8021 - נגמרה המכסה16/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/shkedim400ton.aspx
הודעה בדבר החזרה מהשוק (Recall) של מזון יבש לחתולים "טיפהקט"הודעה בדבר החזרה מהשוק (Recall) של מזון יבש לחתולים "טיפהקט"13/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2019/Pages/recall_mazon_hatulim_14-11-19.aspx
אירוע דבר צאן במושב שדה יצחק ובמושב עשהאל - 14.11.19אירוע דבר צאן במושב שדה יצחק ובמושב עשהאל - 14.11.1913/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/dever_tzon-14-11-19.aspx
בתום חקירה מאומצת, מפקחי משרד החקלאות חשפו הברחת זרעי חציל מזויפים משטחי מצרים אל ישראל, בהיקף של 45 מיליון ₪בתום חקירה מאומצת, מפקחי משרד החקלאות חשפו הברחת זרעי חציל מזויפים משטחי מצרים אל ישראל, בהיקף של 45 מיליון ₪13/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/havrachat_chazilim.aspx
החורף מגיע – לקראת חורף תש"פהחורף מגיע – לקראת חורף תש"פ12/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_dvorim_november_2019.aspx
צימוקים מ- WTO, מכסה מס' 9619 - נגמרה המכסהצימוקים מ- WTO, מכסה מס' 9619 - נגמרה המכסה12/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/zimukimWTO.aspx
גישה אגנית משלבת לניהול אגני היקוותגישה אגנית משלבת לניהול אגני היקוות12/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/nitur/Pages/gisha_meshalevet.aspx
הנחיות למיגון ולטיפול בחיות מחמד במצב חרוםהנחיות למיגון ולטיפול בחיות מחמד במצב חרום11/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/subject/tipul_behayot_machmad/Pages/matzav_cherum.aspx
טיפול בסחורות תוצרת חקלאית שהגיעו לישראל והמיועדות לייצוא בעקבות המצב הביטחוניטיפול בסחורות תוצרת חקלאית שהגיעו לישראל והמיועדות לייצוא בעקבות המצב הביטחוני11/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/schorot.aspx
נוהל השתתפות המדינה במימון אירועי שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית לשנים 2018 עד 2019נוהל השתתפות המדינה במימון אירועי שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית לשנים 2018 עד 201910/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/nehalim/Pages/farmers_market.aspx
חמצה ארה"ב, מס' מכסה 725 - נגמרה המכסה חמצה ארה"ב, מס' מכסה 725 - נגמרה המכסה 09/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/himzaarhav.aspx
נוהל מכסות יבוא 2020נוהל מכסות יבוא 202009/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/nohal_import_2020/Pages/nohalyevu2020.aspx
נוהל מכסות יבוא לשנת 2020נוהל מכסות יבוא לשנת 202009/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/nohal2020.aspx
בפרדס, נובמבר-דצמבר 2019בפרדס, נובמבר-דצמבר 201906/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_november_december_2019.aspx
עליונות (חקלאית) אווירית: החקלאות כובשת את הזירה הביטחונית ומטביעה את חותמה בתחום כלי הטייס הבלתי מאוישים בארץ ובעולם עליונות (חקלאית) אווירית: החקלאות כובשת את הזירה הביטחונית ומטביעה את חותמה בתחום כלי הטייס הבלתי מאוישים בארץ ובעולם 06/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/kenes_rahfanim.aspx
דו"ח תלת שנתי שירותים וטרינריים לשנים 2016-2018דו"ח תלת שנתי שירותים וטרינריים לשנים 2016-201805/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/doch_shnati_2016-2018.aspx
אירועי מחלת הכלבת בישראלאירועי מחלת הכלבת בישראל04/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/airueim kalevet
שחרור מהסגר קטרת העור בעקבות ממצא מעבדה חיובי בדוב"ב - 4.11.19שחרור מהסגר קטרת העור בעקבות ממצא מעבדה חיובי בדוב"ב - 4.11.1904/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/kateret_or_dovev-31-10-19.aspx
הארכת מועד להגשת בקשות בנהלי המנהלת במסגרת הדור הבא - נוהל "חקלאים חדשים" ונוהל "גידולים חדשים"הארכת מועד להגשת בקשות בנהלי המנהלת במסגרת הדור הבא - נוהל "חקלאים חדשים" ונוהל "גידולים חדשים"04/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2019/Pages/haaracha_moed.aspx
תכנון ובניית אורוות ומבנים נלוויםתכנון ובניית אורוות ומבנים נלווים03/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/tihnun_bnia_urvot
חמצה ממקסיקו, מכסה מס' 7133 - נגמרה המכסהחמצה ממקסיקו, מכסה מס' 7133 - נגמרה המכסה03/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/himza_meksiko.aspx
קול קורא לרשויות המקומיות נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2019קול קורא לרשויות המקומיות נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 201903/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2019/Pages/nohal_hatuley_rehov_2019.aspx
איך נדע האם העגבנייה שאנו מחזיקים היא עגבנייה ישראלית? איך נדע האם העגבנייה שאנו מחזיקים היא עגבנייה ישראלית? 03/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/israeli_tomato.aspx
מפקחי משרד החקלאות פינו 8 כלבים שהוחזקו בתנאים מחפירים במתחם בקלנסווהמפקחי משרד החקלאות פינו 8 כלבים שהוחזקו בתנאים מחפירים במתחם בקלנסווה02/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Eight_dogs.aspx
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - אוקטובר, 2019דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - אוקטובר, 201902/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_10_19.aspx
הזמנה ליום הקרקע 2019הזמנה ליום הקרקע 201902/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/whatsnew/Pages/Ground_Day.aspx
הנחיות לגידול אדמונית בישראלהנחיות לגידול אדמונית בישראל30/10/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_gidul_admonit.aspx
הודעת המשך 4 ל-O.I.E, קטרת העור - 31.10.19הודעת המשך 4 ל-O.I.E, קטרת העור - 31.10.1930/10/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/kateret_or_4_31-10-19.aspx
הדברה מכנית של עשבים בגן הנוי, תשע"ט 2019הדברה מכנית של עשבים בגן הנוי, תשע"ט 201929/10/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Mechanical_pest_control_of_the_ornamental_garden.aspx
נוהל תמיכה בהקמת כלביות להחזקת כלבים (מאורות רשות) לשנים 2019 ו- 2020נוהל תמיכה בהקמת כלביות להחזקת כלבים (מאורות רשות) לשנים 2019 ו- 202029/10/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/tmichot_klavim/Pages/nohal_kalbiot_-2019-2020.aspx
הודעת המשך 1 ל-O.I.E דבר צאן - 29.10.19הודעת המשך 1 ל-O.I.E דבר צאן - 29.10.1929/10/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/dever_tzon1_29-10-19.aspx
טיוטות נהלים להערות הציבור - תמיכה במועצות האזוריות בעקבות יישום החלטת ממשלה 4676טיוטות נהלים להערות הציבור - תמיכה במועצות האזוריות בעקבות יישום החלטת ממשלה 467627/10/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/public_nohal/Pages/draft_4676.aspx
הסרת הסגר אירוע דבר צאן בבועינה נוג'ידאת - 28.10.19הסרת הסגר אירוע דבר צאן בבועינה נוג'ידאת - 28.10.1927/10/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/dever_tzon_5-9-19.aspx
סיום אירוע פה וטלפיים במושב עין אילה - 28.10.19 סיום אירוע פה וטלפיים במושב עין אילה - 28.10.19 27/10/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/pe_tlafaim_ayala-4-8-19.aspx
אבחון כלבת - טופס בקשה לבדיקה לבני אדםאבחון כלבת - טופס בקשה לבדיקה לבני אדם26/10/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/ivhun_kalevet_bney_adam.aspx
שקדים בקליפה, מכסה 8022 - נגמרה המכסהשקדים בקליפה, מכסה 8022 - נגמרה המכסה23/10/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/shkedim_beklipa.aspx
רשימת עצי ריבוי מסומנים (אבוקדו) - רכב וכנות 2019-2020רשימת עצי ריבוי מסומנים (אבוקדו) - רכב וכנות 2019-202023/10/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/avocado_etzim_2019_2020.aspx
מבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים למוסדות ציבור 2020 - טיוטה להערות הציבורמבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים למוסדות ציבור 2020 - טיוטה להערות הציבור23/10/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/tmicha_garinim241019.aspx
הודעה ללולנים - אוקטובר, 2019הודעה ללולנים - אוקטובר, 201922/10/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2019/Pages/mico_10-19.aspx
תרגיל של יחידת הביטחון בקריה החקלאיתתרגיל של יחידת הביטחון בקריה החקלאית21/10/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Security_exercise.aspx