הזמנה ליום עיון בנושא הדברה ביולוגית באמצעות תנשמות הזמנה ליום עיון בנושא הדברה ביולוגית באמצעות תנשמות 20/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/yom_iun_tinshamot.aspx
קולות קוראים לתמיכות ברשויות המקומיות בנושא אימוץ והחזקת כלבים - הגשת הבקשות עד לתאריך 31.10.18קולות קוראים לתמיכות ברשויות המקומיות בנושא אימוץ והחזקת כלבים - הגשת הבקשות עד לתאריך 31.10.1817/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2018/Pages/nehalim_klavim.aspx
הזמנה ליום עיון בנושא רווחת דגים בתאריך 1.11.18הזמנה ליום עיון בנושא רווחת דגים בתאריך 1.11.1817/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2018/Pages/yom_iun_briut_dagim_11-18.aspx
הנחיות רישום לכנס השנתי ה-30 למדעי הבקר לחלבהנחיות רישום לכנס השנתי ה-30 למדעי הבקר לחלב16/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/rishum_kenes_bakar_2018.aspx
קול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה - קיץ 2019קול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה - קיץ 201916/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_anaf_palcha_summer_2019.aspx
הודעה ללולנים - אוקטובר, 2018​​​​הודעה ללולנים - אוקטובר, 2018​​​​16/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2018/Pages/mico_october_18.aspx
איסוף דגיגי קיפון משפכי נחליםאיסוף דגיגי קיפון משפכי נחלים16/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Collecting_rainbow_fish-from_riverbeds.aspx
פטריות - מכסה 7095 איחוד - הסתיימה חלוקת המכסהפטריות - מכסה 7095 איחוד - הסתיימה חלוקת המכסה16/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/pitriyot.aspx
מ- 1948 ועד היום: משרד החקלאות יוצא במהלך המאגד במקום אחד את כלל ההנחיות, הנהלים והטפסים לאזרחמ- 1948 ועד היום: משרד החקלאות יוצא במהלך המאגד במקום אחד את כלל ההנחיות, הנהלים והטפסים לאזרח16/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/one_stop_shop.aspx
סימפטומים של הצהבה והאדמה בנקטרינות ובאפרסקים באזור גליל גולןסימפטומים של הצהבה והאדמה בנקטרינות ובאפרסקים באזור גליל גולן16/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_nectarine_tapuach_galilgolan.aspx
מבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים למוסדות ציבור - טיוטה להערות הציבורמבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים למוסדות ציבור - טיוטה להערות הציבור16/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/tmicha_garhinim.aspx
עדכון נוהל תמיכה לבעלי רישיון דיג מקצועי לדיג בים התיכון בשל איסור דיג בעונות הרבייה והגיוס בים התיכוןעדכון נוהל תמיכה לבעלי רישיון דיג מקצועי לדיג בים התיכון בשל איסור דיג בעונות הרבייה והגיוס בים התיכון16/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/nohalim/Pages/Support-Procedure.aspx
קול קורא להקמת רשימת חברות הזנק בתחום החקלאות שיכללו ברשימת מומלצי משרד החקלאות ופיתוח הכפרקול קורא להקמת רשימת חברות הזנק בתחום החקלאות שיכללו ברשימת מומלצי משרד החקלאות ופיתוח הכפר15/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Kol_Kore_Startup.aspx
עדכון - נוהל תמיכה במשקים חקלאיים בגליל העליון בגין קיצוץ בהקצאת המים לשנת 2018עדכון - נוהל תמיכה במשקים חקלאיים בגליל העליון בגין קיצוץ בהקצאת המים לשנת 201815/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_tmicha_kitzuz_maim.aspx
דו"ח אינטרודוקציה - אוקטובר 2018דו"ח אינטרודוקציה - אוקטובר 201814/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/intro_oct_18.aspx
מועדי דיון והגשה לועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימייםמועדי דיון והגשה לועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים14/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/moadei_diunim.aspx
פריחות של מיקרו-אצות וחיידקים כחולים בסביבה המימית והסיכונים מהןפריחות של מיקרו-אצות וחיידקים כחולים בסביבה המימית והסיכונים מהן13/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/microalgae_and_bacteria_in_the_aquatic_environment.aspx
לטובת הדור הבא, משרד החקלאות מנחה את הרשויות המקומיות ליצור את מאגר היער העירוני הגדוללטובת הדור הבא, משרד החקלאות מנחה את הרשויות המקומיות ליצור את מאגר היער העירוני הגדול13/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Magar_Yaar_Ironi.aspx
קול קורא להקצאת מכסות ליצרנים חדשים, שהם בתי ספר חקלאיים או בתי ספר מקצועיים, בענף הבקר לחלב לשנת 2018קול קורא להקצאת מכסות ליצרנים חדשים, שהם בתי ספר חקלאיים או בתי ספר מקצועיים, בענף הבקר לחלב לשנת 201813/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/Kol_Kore_Michshot.aspx
קול קורא לקבלת מידע לשמיטת תשפ"ב 2021-2017קול קורא לקבלת מידע לשמיטת תשפ"ב 2021-201710/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/shmita.aspx
בחינת כמות מכסות יבוא תפוחים פטורות ממכס לשנת 2019 לחלוקה לרשתות שיווקבחינת כמות מכסות יבוא תפוחים פטורות ממכס לשנת 2019 לחלוקה לרשתות שיווק09/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/yevu_tapuchim.aspx
מחלת הלישמניה: משרד החקלאות נעתר לבקשת בית המשפט ויציג בפני העמותות דרישות למתקן המתאים לבידוד בעלי החיים הנגועים במחלת הלישמניה מחלת הלישמניה: משרד החקלאות נעתר לבקשת בית המשפט ויציג בפני העמותות דרישות למתקן המתאים לבידוד בעלי החיים הנגועים במחלת הלישמניה 09/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/mahalat_hlishmania.aspx
משרד החקלאות מזמין אתכם לכנס רבני יישובים בנושא שנת השמיטה תשפ"ב הבעל"טמשרד החקלאות מזמין אתכם לכנס רבני יישובים בנושא שנת השמיטה תשפ"ב הבעל"ט08/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2018/Pages/kenes-rabanim.aspx
תמיכה בתלמידים מהחברה הבדואית בנגב הלומדים בקורס למורי דרך 2018 - 2019תמיכה בתלמידים מהחברה הבדואית בנגב הלומדים בקורס למורי דרך 2018 - 201907/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/Tour_Guides_2018_19.aspx
אטלס סטטיסטי של חקלאות ישראל 2017אטלס סטטיסטי של חקלאות ישראל 201706/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/atalas_haklaut.aspx
חלוקת רישיונות לבצל מכסת WTO מספר המכסה - 7025חלוקת רישיונות לבצל מכסת WTO מספר המכסה - 702506/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/bazal7025.aspx
המלצות עונתיות לגינההמלצות עונתיות לגינה06/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/daf_meda_Community_Gardens.aspx
משרד החקלאות מגיש מדריך חינמי למעקב אחר שינויים בשדה באמצעות צילומי לוויין בגרסת "עשה זאת בעצמך"משרד החקלאות מגיש מדריך חינמי למעקב אחר שינויים בשדה באמצעות צילומי לוויין בגרסת "עשה זאת בעצמך"06/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/lavian-hasa.aspx
אודות שה"מ - שירות ההדרכה והמקצועאודות שה"מ - שירות ההדרכה והמקצוע06/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/About
נוהל תמיכה ברוד שואו (" Road Show ") בארה"ב, אוקטובר - 2018נוהל תמיכה ברוד שואו (" Road Show ") בארה"ב, אוקטובר - 201803/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/nohal_tmicha_brod_shoao.aspx
נוהל הפיקוח הווטרינרי על קבלת ביצים מיובאות בתחנות למיון ביצי מאכל ובמפעלי עיבוד ביציםנוהל הפיקוח הווטרינרי על קבלת ביצים מיובאות בתחנות למיון ביצי מאכל ובמפעלי עיבוד ביצים03/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechai/pirsumim/Pages/nohal_beitzim_meuvaot_2018.aspx
הגינות הקהילתיות והגינות לתושב – תרומתן לסביבה ולאדםהגינות הקהילתיות והגינות לתושב – תרומתן לסביבה ולאדם03/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/publicationֹֹ2018/Pages/Community_gardens.aspx
רשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרבייםרשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים03/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/yevu_basar/Pages/mifalim_yevu.aspx
פרסום תשלומים לעסקיםפרסום תשלומים לעסקים02/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspx
מחלת הפה והטלפיים בשעל הודעה מספר 1 - 28.9.18מחלת הפה והטלפיים בשעל הודעה מספר 1 - 28.9.1802/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2018/Pages/pe_tlafaim_shaal_28-9-2018.aspx
הודעה (קול קורא) בדבר השתתפות המדינה הצפויה בפרמיות בגין פוליסות ביטוח פדיון ונזקי טבע בחקלאות לגידולי פלחה בבעל לעונת 2018/2019הודעה (קול קורא) בדבר השתתפות המדינה הצפויה בפרמיות בגין פוליסות ביטוח פדיון ונזקי טבע בחקלאות לגידולי פלחה בבעל לעונת 2018/201902/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2018/Pages/Polisot_Bituach.aspx
עקרונות הטיפול בביצי משק הטלה חיובי לסלמונלה והפניית הביצים מהמשק למפעל לעיבוד הביצים למאכל אדםעקרונות הטיפול בביצי משק הטלה חיובי לסלמונלה והפניית הביצים מהמשק למפעל לעיבוד הביצים למאכל אדם02/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechai/pirsumim/Pages/mifaley_beizim_ibud.aspx
טיפולים חלופיים חדשניים וידידותיים לסביבה להדברת נמטודות עפצים בגידול בזילטיפולים חלופיים חדשניים וידידותיים לסביבה להדברת נמטודות עפצים בגידול בזיל02/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/nisui_gidul_bazil_2018.aspx
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר-ספטמבר 2018דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר-ספטמבר 201801/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne_9-18.aspx
כ- 40,000 מבקרים הגיעו ביומיים האחרונים למשרד החקלאותכ- 40,000 מבקרים הגיעו ביומיים האחרונים למשרד החקלאות01/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/SOUKT_OPEN_DAY.aspx
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 4 לשנת 2018הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 4 לשנת 201826/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/matara_price4.aspx
יום פתוח בסוכות - חקלאות ישראליתיום פתוח בסוכות - חקלאות ישראלית25/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/subject/sukot
משרד החקלאות ורשות החדשנות מגדילים את היצע התכניות לקידום תעשיית האגרוטק (טכנולוגיה חקלאית), בהיקף של 20 מיליון ₪ בשנת 2018משרד החקלאות ורשות החדשנות מגדילים את היצע התכניות לקידום תעשיית האגרוטק (טכנולוגיה חקלאית), בהיקף של 20 מיליון ₪ בשנת 201824/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/agrotech.aspx
הודעה ללולנים - ספטמבר, 2018​​​​הודעה ללולנים - ספטמבר, 2018​​​​22/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2018/Pages/september_2018.aspx
ייצוא רימונים, הדרים, פלפל ונקטרינות / אפרסקים לאיחוד האירופיייצוא רימונים, הדרים, פלפל ונקטרינות / אפרסקים לאיחוד האירופי22/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/yetzu_ihud-iropi_2018.aspx
תכנית כנס העשור לאגף יער ואילנות 2018תכנית כנס העשור לאגף יער ואילנות 201819/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/publicationֹֹ2018/Pages/kenes_ahasor.aspx
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 04.09.18תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 04.09.1819/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_040918.aspx
רשימת תרכיבים וטרינריים עם מספרי רישום - 2018רשימת תרכיבים וטרינריים עם מספרי רישום - 201819/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2018/Pages/tarkivim_veterinarim_2018.aspx
פריחה חורפית ואביבית של צמחי גיאופיטים בגינהפריחה חורפית ואביבית של צמחי גיאופיטים בגינה16/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_prachim_geophytes.aspx
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייהמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייה16/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/olives.aspx