תחום מדעי-מקצועי האחראי למתן השירותים הבאים:

  • אבחון נגעי צמחים במעבדות הכולל דיגום מהשדה;

  • יעוץ בנושאי נגעי צמחים;

  • תיעוד ממצאי נגעי הצמחים (בעלי חשיבות כלכלית) בישראל, כולל סקרי ניטור, בדיקה איכותית וכמותית לשם גילוי חומר צמחי שעבר הנדסה גנטית.

שרותי האבחון ניתנים במספר מעבדות, המאבחנות מחלות צמחים הנגרמות על ידי פטריות, בקטריות, וירוסים, וירואידים, נמטודות, חרקים ואקריות מזיקות. המעבדות פועלות בשיטות מולקולריות וצמחים טרנסגניים לשם ביצוע אבחון.

שירותי היעוץ ניתנים על ידי צוות מומחים בעלי התמחות בנושאים הבאים: מחלות פטרייתיות ובקטריאליות, מחלות ויראליות, וירואידים ופיטופלסמה, נמטודות, חרקים ואקריות, חלזונות ומזיקים חולייתנים, עשבים רעים, צמחים מהונדסים.

שירותי האבחון והיעוץ ניתנים ליחידות האחרות של השירותים להגנת הצומח ולביקורת, ליחידות שונות של משרד החקלאות ולכלל הציבור.

לרשימת המעבדות המוסמכות

לשעות פ​עי​לות וזמני מתן תשובות

אבחון נגעי צמחים (הגנ"צ)

 

 

 

 

רשמים מיום עיון בנושא צמחים פולשים בישראל במאה ה -21הגנת הצומח;ענפי הצומחשירותים להגנת הצומח ולביקורת;אבחון נגעי צמחים (הגנ"צ)https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/tzmahim_polshim_israel.aspxרשמים מיום עיון בנושא צמחים פולשים בישראל במאה ה -2104/09/2019 21:00:00{0ade97c5-bc5c-4b4a-a7f4-363405e0e9d0}d34e4a21-6e40-4e5e-bd36-fc6eb5b6a12743
בחינת התאמה בין שיטות מורפולוגיות ומולקולריות לזיהוי טקסונומי של אקריותהגנת הצומח;ענפי הצומח;אבחון נמטודותשירותים להגנת הצומח ולביקורת;אבחון נגעי צמחים (הגנ"צ);אנטומולוגיה (חרקים ופרוקי רגלים)https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/Linking-morphological-and-molecular-taxonomy-for-the-identification-of-poultry-house,-soil,-and-nest-dwelling-mites-in-the.aspxבחינת התאמה בין שיטות מורפולוגיות ומולקולריות לזיהוי טקסונומי של אקריות14/04/2019 21:00:00{0ade97c5-bc5c-4b4a-a7f4-363405e0e9d0}d34e4a21-6e40-4e5e-bd36-fc6eb5b6a12742
קקטוסים וסוקולנטים: טרנד עולה והסיכונים שבצדו הגנת הצומח;ענפי הצומח;יבוא ויצואשירותים להגנת הצומח ולביקורת;אגף הסגר צמחים (הגנ"צ);אבחון נגעי צמחים (הגנ"צ);מניעה וניטור של עשבים רעיםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/publications/Pages/socolantim.aspxקקטוסים וסוקולנטים: טרנד עולה והסיכונים שבצדו 04/11/2018 22:00:00{6669aa36-dba9-4fc2-bb9e-27fcb979775c}4a55ac2c-9f54-4111-8f62-9d6d8c53f5fd46
קקטוסים וסוקולנטים: טרנד עולה והסיכונים שבצדוהגנת הצומח;ענפי הצומח;נגעי צמחיםאבחון נגעי צמחים (הגנ"צ);שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/asabimraim/pirsumim/Pages/kaktusim.aspxקקטוסים וסוקולנטים: טרנד עולה והסיכונים שבצדו04/11/2018 22:00:00{1a1faf6b-5f5f-4a3a-8909-d3fb538c6538}78656553-cf88-4bb4-9220-5f9afc8b00b53

 

 

ד"ר עדנה לויד"ר עדנה לוי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465946עדנה לוימנהלת אגף א אבחון נגעים03-968153403-9681507ednal@moag.gov.il
ד"ר אמה טברובסקיד"ר אמה טברובסקי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465975אמה טברובסקימנהלת תחום פיתוח שיטות מולקולריות טרנסגניים03-968153103-9681582emmat@moag.gov.il
ד"ר יואב מוטרוד"ר יואב מוטרו{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466585יואב מוטרומרכז בכיר (חולייתנים וחלזונות)050-6241716 ,03-968152803-9681582yoavmot@moag.gov.il
ד"ר יבגני קוזודויד"ר יבגני קוזודוי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465991יבגני קוזודוימרכז בכיר נמטולוגיה03-968154703-9681582evgenik@moag.gov.il

 

 

הזמנה ליום עיון בנושא הדברה ביולוגית באמצעות תנשמות https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/yom_iun_tinshamot.aspxהזמנה ליום עיון בנושא הדברה ביולוגית באמצעות תנשמות 20/10/2018 21:00:00
פרקי זמן נדרשים למתן תשובות לבדיקות מעבדהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/tshuvot_maabada.aspxפרקי זמן נדרשים למתן תשובות לבדיקות מעבדה09/06/2018 21:00:00
אגף אבחון נגעים מבקש להודיע לציבור לקוחותיו כי חודשה הפעילות במעבדה לפיטובקטריולוגיהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/hodaa_pitobakteryologia.aspxאגף אבחון נגעים מבקש להודיע לציבור לקוחותיו כי חודשה הפעילות במעבדה לפיטובקטריולוגיה16/01/2018 22:00:00
פעילות משרד החקלאות בנושא איסור יבוא חלזונות מים מתוקים מהסוג Pomacea לישראלhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/isur_yevu_helzonot_maim_metukim.aspxפעילות משרד החקלאות בנושא איסור יבוא חלזונות מים מתוקים מהסוג Pomacea לישראל06/11/2017 22:00:00