המעבדה לתכשירי הדברה בצמחים

 

 

 

המעבדה לתכשירי הדברה מבצעת בדיקות איכות לתכשירי הדברה המשווקים בארץ. בדיקות המעבדה כוללות זיהוי החומר הפעיל וקביעת תכולתו. 

זמן המתנה לקבלת תוצאות בדיקה נקבע ל-5 ימי עבודה עבור בדיקות שרות.
תוצאות לבדיקות הרישוי מתקבלות תוך חצי שנה מיום קבלת הדוגמאות.
יש לספק עבור כל בדיקה שיטת בדיקה וסטנדרט אנליטי.

 


מעבדה לתכשירי הדברה בצמחים

 

 

 

 

סקר טיב תכשירי הדברה לשנת 2017המזון שאנחנו אוכלים;תכשירי הדברה;הגנת הצומחשירותים להגנת הצומח ולביקורת;אגף כימיה (הגנ"צ);מעבדה לתכשירי הדברה בצמחים;מעבדות כימיהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/chimia_labs/publications/Pages/seker_tachshirey_hadbara.aspxסקר טיב תכשירי הדברה לשנת 201712/12/2018 22:00:00{77c779f6-c874-4868-b3e3-dbae748b39c3}a969cc37-92fe-43c5-8e14-93411294958a10
קול קורא למיזמי הדברה לזבוב הפירות הים תיכוני 2016 - 2017המזון שאנחנו אוכלים;מזון מן הצומח;תכשירי הדברהאגף כימיה (הגנ"צ);מעבדה לתכשירי הדברה בצמחים;מעבדות כימיה;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/publications/Pages/zvuv_yam_tichony.aspxקול קורא למיזמי הדברה לזבוב הפירות הים תיכוני 2016 - 201726/03/2016 21:00:00{024cf214-df76-4814-b2f8-0c6e3eca63aa}bf543a05-77b9-496f-acf5-5aea2d09aa5029
דו"ח דוגמאות ביקורת של תכשירי הדברה לשנת 2015המזון שאנחנו אוכלים;מזון מן הצומח;תכשירי הדברהאגף כימיה (הגנ"צ);מעבדה לתכשירי הדברה בצמחים;מעבדות כימיהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/chimia_labs/publications/Pages/tashirey_hadbara.aspxדו"ח דוגמאות ביקורת של תכשירי הדברה לשנת 2015{77c779f6-c874-4868-b3e3-dbae748b39c3}a969cc37-92fe-43c5-8e14-93411294958a5

 

 

לילא שיני חג' יחיאלילא שיני חג' יחיא{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466140לילא שיני חג' יחיאמנהלת אגף א כימיה והמעבדה לתכשירי הדברה03-968155403-9681582Lailas@moag.gov.il
היבא חאג' יחיאהיבא חאג' יחיא{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466657היבא חאג' יחיאמנהלת תחום חומרים גנריים, מנהלת המעבדה לתכשירי הדברה03-9681536hibah@moag.gov.il