אבחון, זיהוי וניטור מזיקים

 

 

 

​השרות לזיהוי מזיקי חקלאות מיועד למגדלים אשר נזקקים למידע לצורך קביעת טיפולי הדברה בגידולים השונים. בנוסף לכך, מתקבלות לזיהוי במעבדה דגימות של מזיקים ממדריכים, חוקרים, יבואנים, יצואנים וחקלאים.

יבוא ויצוא חומר ביוטי

היחידה מבצעת בדיקות של זיהוי ונקיון בדגימות של חומר ביוטי (חרקים ואקריות) לצורך אישורי יבוא או יצוא של חרקים ואקריות מועילים. לקבלת אישורי יבוא לחומר ביוטי יש להגיש בקשה לשרות להסגר צמחים.
ראה פרקים:
1. יבוא חומר ביוטי
2. יצוא אויבים טבעיים

נגעים חדשים וביעורם

הטיפול בנגעי הסגר וביעורם מבוצע בהתאם לחוק הגנת הצומח ומטרתו למנוע התפשטות נגע הסגר, התבססותו בארץ ובקרה רשמית על מזיקי הסגר חשובים, הנעשים בהתאם להסכמים בינלאומיים ודרישות מדינות היעד.
צוות אנטומולוגי, בשיתוף מומחים מגופים שונים, פועל בכל מקרה של טיפול בנגע הסגר,להכחדתו ו/או דיכויו.  כמו כן, עוסק הצוות בתוכניות הדברה ארציות, לדוגמה הדברת זבוב הים התיכון, ערבה נקייה ועוד.

  • ערנות החקלאים הינה גורם חשוב, במטרה לסייע לנו באיסוף מידע ראשוני מהיר ויעיל בהדברת נגעי הסגר.
  • החקלאים מתבקשים לפנות לאנשי הקשר, בכל מקרה של חשש לנגע חדש כדי לקבל יעוץ והדרכה.

למידע נוסף ניתן לפנות אל ליאנה זרבי​ 

אבחון, זיהוי וניטור מזיקים (הגנ"צ)

 

 

 

 

לאור הביקוש, הודפסו עותקים נוספים למכירה של הספר "אקריות ארץ ישראל"מידע לחקלאי;ענפי הצומח;הגנת הצומחאבחון, זיהוי וניטור מזיקים (הגנ"צ);שירותים להגנת הצומח ולביקורת;אגף אקולוגיה (הגנ"צ)https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/publications/Pages/sefer_akariot.aspxלאור הביקוש, הודפסו עותקים נוספים למכירה של הספר "אקריות ארץ ישראל"12/11/2017 22:00:00{024cf214-df76-4814-b2f8-0c6e3eca63aa}bf543a05-77b9-496f-acf5-5aea2d09aa505
פרסום ספר "כנימות עלה מזיקות בישראל"אבחון, זיהוי וניטור מזיקים (הגנ"צ);שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/publications/Pages/new book 2014.aspxפרסום ספר "כנימות עלה מזיקות בישראל"01/06/2014 21:00:00{024cf214-df76-4814-b2f8-0c6e3eca63aa}bf543a05-77b9-496f-acf5-5aea2d09aa504
מערכת לניטור נגעים Crop's Keeperאגף אקולוגיה (הגנ"צ);אבחון, זיהוי וניטור מזיקים (הגנ"צ);שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/publications/Pages/Crops Keeper.aspxמערכת לניטור נגעים Crop's Keeper27/06/2012 21:00:00{024cf214-df76-4814-b2f8-0c6e3eca63aa}bf543a05-77b9-496f-acf5-5aea2d09aa509
עש-האשכול - (Lepidoptera- Tortricidae- Lobesia botrana)אבחון, זיהוי וניטור מזיקים (הגנ"צ);אגף אקולוגיה (הגנ"צ);שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/publications/Pages/(Lepidoptera- Tortricidae- Lobesia botrana).aspxעש-האשכול - (Lepidoptera- Tortricidae- Lobesia botrana)24/01/2012 22:00:00{024cf214-df76-4814-b2f8-0c6e3eca63aa}bf543a05-77b9-496f-acf5-5aea2d09aa507

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חוק הגנת הצומח התשט"ז-1956https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/laws/Pages/hok haganat hatzomeah.aspxחוק הגנת הצומח התשט"ז-1956