חומר ריבוי מאושר - סימון עצי אם

 

 

 

​​

​המחלקה מספקת שרותי בדיקה וסימון לעצי אם מאושרים, לשימוש כמקור חומר ריבוי.
מטרת השימוש בחומר מאושר בלבד היא יצירת בסיס לקיומו של מטע/פרדס/כרם בריא ורווחי.
על פי חוק הזרעים יש להשתמש בחומר ריבוי מאושר בלבד, בגידולים המצויינים ברשימה.​

סימון ואישור של חומר ריבוי (עצי אם) מבוצע בגידולים הבאים:

1. הדרים

2. גפן

3. אבוקדו

​4. תות שדה

אם ברצונך לרכוש חומר ריבוי, ודא שהמקור מאושר על ידי השירותים להגנת הצומח ולביקורת.

בעלי משתלות ומגדלים המעוניינים בשרותי בדיקה וסימון של עצי אם יפנו לאיש הקשר.

פרוט המחירון, ראה אגרות ודמי שרות בשרותים.​

​​​ליצירת קשר:

​סולומון אליקים - מרכז תחנות הסגר 
תחום שתלנות וחומר ריבוי, שירותים להגנת הצומח ולביקורת 
03-9681565 

היא-לי בונפיל - מרכזת חומר ריבוי ואקלום הדרים 
תחום שתלנות וחומר ריבוי, שירותים להגנת הצומח ולביקורת, 
03-9681548 
חומר ריבוי מאושר - סימון עצי אם

 

 

 

 

רשימת זנים מאושרים, חוות יזרעם הזרע 1939 - תוקף 31.12.19הגנת הצומח;ענפי הצומח;מידע לחקלאישירותים להגנת הצומח ולביקורת;תחום שתלנות וחומר ריבוי (הגנ"צ);חומר ריבוי מאושר - סימון עצי אםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/izram_zanim_meusharim_2019.aspxרשימת זנים מאושרים, חוות יזרעם הזרע 1939 - תוקף 31.12.1909/02/2019 22:00:00{f40bbbe7-f7db-4115-9cb4-152292c9d6eb}7b53467a-cc2f-4ff5-b5de-b0209a951fe639
רשימת זנים מאושרים, מרחביה - תוקף 31.12.19הגנת הצומח;ענפי הצומח;מידע לחקלאי;המזון שאנחנו אוכליםשירותים להגנת הצומח ולביקורת;תחום שתלנות וחומר ריבוי (הגנ"צ);חומר ריבוי מאושר - סימון עצי אםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mmerhavia_zanim_meusharim_2019.aspxרשימת זנים מאושרים, מרחביה - תוקף 31.12.1909/02/2019 22:00:00{f40bbbe7-f7db-4115-9cb4-152292c9d6eb}7b53467a-cc2f-4ff5-b5de-b0209a951fe641
רשימת זנים מאושרים יקבי רמת הגולן - תוקף 31.12.19הגנת הצומח;ענפי הצומח;מידע לחקלאי;המזון שאנחנו אוכליםשירותים להגנת הצומח ולביקורת;תחום שתלנות וחומר ריבוי (הגנ"צ);חומר ריבוי מאושר - סימון עצי אםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/ramat_golan_zanim_meusharim_2019.aspxרשימת זנים מאושרים יקבי רמת הגולן - תוקף 31.12.1909/02/2019 22:00:00{f40bbbe7-f7db-4115-9cb4-152292c9d6eb}7b53467a-cc2f-4ff5-b5de-b0209a951fe642
סימון מטעי אם לזרעים ורכב, אבוקדו - שנת 2019הגנת הצומח;מידע לחקלאי;מחקר ופיתוח חקלאי;ענפי הצומחתחום שתלנות וחומר ריבוי (הגנ"צ);חומר ריבוי מאושר - סימון עצי אםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/homer_ribuy_simun_etzim/Pages/avokado_report_2018.aspxסימון מטעי אם לזרעים ורכב, אבוקדו - שנת 201928/01/2019 22:00:00{87e40d0d-8493-416b-85af-a8c6f1826510}a850077c-e5cd-4719-8a2a-131a00a1255e11