​​

 

 

תו ירוק למשתלות - תו וולונטרי, משותף למשרד להגנת הסביבה ולמכון התקנים הישראליhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/tav_yarok.aspxתו ירוק למשתלות - תו וולונטרי, משותף למשרד להגנת הסביבה ולמכון התקנים הישראלי
רשימת זנים מאושרים, חוות יזרעם הזרע 1939 - תוקף 31.12.19https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/izram_zanim_meusharim_2019.aspxרשימת זנים מאושרים, חוות יזרעם הזרע 1939 - תוקף 31.12.19
רשימת זנים מאושרים, מרחביה - תוקף 31.12.19https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mmerhavia_zanim_meusharim_2019.aspxרשימת זנים מאושרים, מרחביה - תוקף 31.12.19
רשימת זנים מאושרים יקבי רמת הגולן - תוקף 31.12.19https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/ramat_golan_zanim_meusharim_2019.aspxרשימת זנים מאושרים יקבי רמת הגולן - תוקף 31.12.19
חוברת חומר ריבוי מאושר הדרים - 2018/19https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/homer_ribuy_hadarim_18-19.aspxחוברת חומר ריבוי מאושר הדרים - 2018/19
רשימת משתלות עצי פרי המאושרות 2019 – 2018https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspxרשימת משתלות עצי פרי המאושרות 2019 – 2018
דו"ח אינטרודוקציה - אוקטובר 2018https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/intro_oct_18.aspxדו"ח אינטרודוקציה - אוקטובר 2018
חומר ריבוי גפן - הערכות הגנת הצומחhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/gefen.aspxחומר ריבוי גפן - הערכות הגנת הצומח
רשימת בעלי רישיון למכירת זרעים 2018-2017https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/rishayon_mechirat_zraim+2017-2018.aspxרשימת בעלי רישיון למכירת זרעים 2018-2017
רשימת זנים מאושרים, יזרעם 2018https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/zanim_meusharim_izraam_2018.aspxרשימת זנים מאושרים, יזרעם 2018
רשימת זנים מאושרים, מרחביה 2018https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/zanim_meusharim_merhavia_2018.aspxרשימת זנים מאושרים, מרחביה 2018
רשימת זנים מאושרים, רמת הגולן 2018https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/zanim_meusharim_ramat_hagolan_2018.aspxרשימת זנים מאושרים, רמת הגולן 2018
עדכון חיוב בדיקות מעבדה ואגרות אינטרודוקציותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/idkun_mehir.aspxעדכון חיוב בדיקות מעבדה ואגרות אינטרודוקציות
עצי אם הדרים - שנת 2017https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/atzey_em_2015.aspxעצי אם הדרים - שנת 2017עצי אם הדרים - 2015
חומר ריבוי הדרים מאושר - 2017https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/etz_ribuy_hadarim_2017.aspxחומר ריבוי הדרים מאושר - 2017
רשימת זנים מאושרים, מרחביה- 2016-2017https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/zanim_meusharim_merhavia.aspxרשימת זנים מאושרים, מרחביה- 2016-2017
רשימת זנים מאושרים, רמת הגולן 2016-2017https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/zanim_meusharim_ramat_hagolan.aspxרשימת זנים מאושרים, רמת הגולן 2016-2017
רשימת זנים מאושרים, יזרעם 2016-2017https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/zanim_meushrim_izraam.aspxרשימת זנים מאושרים, יזרעם 2016-2017
סימון מטעי אם לזרעים ורכב - אבוקדוhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/avokado_zraim.aspxסימון מטעי אם לזרעים ורכב - אבוקדוסימון מטעי אם לזרעים ורכב - אבוקדו
רשימת משתלות מורשות 2016-2017https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2016-2017.aspxרשימת משתלות מורשות 2016-2017רשימת משתלות מורשות 2016-2017
רשימת זנים וכנות מאושרים 2015-2016 רמת הגולןhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/zanim_ramat_golan.aspxרשימת זנים וכנות מאושרים 2015-2016 רמת הגולןרשימת זנים וכנות מאושרים 2015-2016 רמת הגולן
רשימת זנים מאושרים 2015-2016 מרחביהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/zanim_merhavia.aspxרשימת זנים מאושרים 2015-2016 מרחביהרשימת זנים מאושרים 2015-2016 מרחביה
רשימת זנים מאושרים 2015-2016 כנות יזרעםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/zanim_meusharim.aspxרשימת זנים מאושרים 2015-2016 כנות יזרעםרשימת זנים מאושרים 2015-2016 כנות יזרעם
רשימת משתלות בעלות רישיון להחזקת משתלה ולמכירת שתילים 2015 - 2016https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2015-2016.aspxרשימת משתלות בעלות רישיון להחזקת משתלה ולמכירת שתילים 2015 - 2016רשימת משתלות בעלות רישיון להחזקת משתלה ולמכירת שתילים 2015 - 2016
דו"ח שנתי - אינטרודוקציה לנשירים 2012https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/intro_2012.aspxדו"ח שנתי - אינטרודוקציה לנשירים 2012דו"ח שנתי