ביקורת זרעים

 

 

 

​​המחלקה לביקורת זרעים ושתילים מספקת את השירותים הבאים:​

  1. פיקוח ואישור חלקות המיועדות לייצור זרעים (רגילים ומושבחים) לשיווק בארץ ובחו"ל
  2. דיגום רשמי למיכסות זרעים (רגילים ומושבחים) המיועדות לשיווק בארץ וליצוא
  3. מתן אישורים ותויות לזרעים מושבחים/רגילים
  4. מתן אישורים ותעודות בריאות לזרעים ליצוא
  5. מתן רשיונות למכירת זרעים
  6. מעקב אחר יבוא זנים לא רשומים

מגדלי זרעים וחברות זרעים מתבקשים להגיש את הטפסים המפורטים בטבלה למפקח האזורי.

לפרוט המחירים ראה אגרות ודמי שרות בפרסומים.

איכות ואמינות של זרעים, הינם גורמים מרכזיים בהשגת יבול מיטבי.

קישורים שימושיים

ביקורת זרעים

 

 

 

 

רשימת בעלי רישיון למכירת זרעים 2018-2017ביקורת זרעים;תחום שתלנות וחומר ריבוי (הגנ"צ);שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/rishayon_mechirat_zraim+2017-2018.aspxרשימת בעלי רישיון למכירת זרעים 2018-201716/06/2018 21:00:00{f40bbbe7-f7db-4115-9cb4-152292c9d6eb}7b53467a-cc2f-4ff5-b5de-b0209a951fe65
הודעה לציבור בנוגע לרישום זנים מורשים למכירה - 29.3.15ביקורת זרעים;תחום שתלנות וחומר ריבוי (הגנ"צ);שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/hodaa_rishum_zanim_mechira_2015.aspxהודעה לציבור בנוגע לרישום זנים מורשים למכירה - 29.3.15{f40bbbe7-f7db-4115-9cb4-152292c9d6eb}7b53467a-cc2f-4ff5-b5de-b0209a951fe64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חוק הזרעים התשט'ז-1956https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/laws/Pages/hok hazraim.aspxחוק הזרעים התשט'ז-1956
תקנות הזרעים (גידול זרעים מושבחים ומכירתם)-1960https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/gidul zraim meshubahim1960.aspxתקנות הזרעים (גידול זרעים מושבחים ומכירתם)-1960
תקנות הזרעים (רשימת הזנים המורשים למכירה) התש'ם-1980https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/reshimat hazanim -1980.aspxתקנות הזרעים (רשימת הזנים המורשים למכירה) התש'ם-1980
תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (יצוא זרעים)-1974https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/yezu zraim-1974.aspxתקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (יצוא זרעים)-1974