מאגר תויות תכשירי הדברה

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מאגר המכיל את תוויות תכשירי ההדברה הניתנים לשימוש בחקלאות.​

​קובץ התוויות ה​ופק על ידי החברות המשווקות את התכשירים. במידה ויש צורך במידע נגיש על כל תווית, ניתן לפנות לחברה במספר טלפון שמוטבע על התווית או לפנות לריקי ק​טנר​​​ ביחידת שירותים להגנת הצומח ולביקורת.

תווית תכשיר
שם תכשיר בעברית
שם תכשיר באנגלית
תאריך עדכון
מספר רישיון
אטברוןאטברוןAtabron04/01/20151765
אטופס 100אטופס 100Atops 10001/08/20141910
אטופס 240אטופס 240Atops 24022/01/20141916
אטלסאטלסAtlas20/12/20141897
אטמי אקסטרהאטמי אקסטרהAtemi Extra12/11/20171604
אטריביוט קומביאטריביוט קומביAttribut Combi07/05/20151940
אטרנקס 90 גראטרנקס 90 גרAtranex 90 WG01/01/20151626
אטרנקס תראטרנקס תרAtranex  sc20/04/2016278
אי.או.אסאי.או.אסE.O.S21/02/20181812
אי.או.אס שמן אורגניאי.או.אס שמן אורגניEOS (Eco Oil Sprey) Organic08/02/20187326
איזידוראיזידורEasydor08/04/20151813
איזיקטולאיזיקטולEasyctole29/05/20184196
איירוגןאיירוגןIrogan19/03/20151959
אימידןאימידןImidan11/05/20191832
אימפולסאימפולסImpuls09/06/20151517
אינדיגואינדיגוIndigo26/07/20174280
אינדראינדרIndar01/04/20184023
אינוורטאינוורטInvert03/07/20194257
אינסיגר WGאינסיגר WGInsegar WG04/09/20161917
אינפיניטו אינפיניטו Infinito07/01/20191996
איפוןאיפוןIpon07/11/20131689
איתןאיתןEitan21/05/20154235
אל בועיתאל בועיתAlbuit01/04/20041005
אל זרעאל זרעEl Zera21/11/2018292
אל חלדאל חלדAl-Heled01/08/20121699
אל עשב סופראל עשב סופרAl-Esev Super17/03/201085
אל קצףאל קצףAl-Ketchef01/01/2006954
אל רקבאל רקבAL REKEV14/06/20171514
אל רקבוןאל רקבוןAl-Rikavon15/03/2017325
אל רקבון הקצפהאל רקבון הקצפהAl-Rikavon Haktzafa01/09/2004957
אלאמור 48 תמאלאמור 48 תמAlamor24/02/20161614
אלאפלאלאפלAlafal18/03/20171281
אלאראלארAlar19/11/20081978
אלבר-מאלבר-מAlbar M06/05/2004470
אלגנטאלגנטElegant15/08/20184426
אלוורדהאלוורדהAlverde28/07/20194117
אליוןאליוןAlion25/12/20184250
אלייטאלייטAliette27/12/2018425
אלנקסאלנקסAlanex19/03/2015948
אלסיסטיןאלסיסטיןAlsystin09/06/2016966
אלפאנול סופראלפאנול סופרAlfanol Super23/06/20161429
אלפארוןאלפארוןAlfaron07/02/20191896
אלפטיןאלפטיןAlphatin04/02/20141013
אמבראמברAmber11/08/20161025
אמיגואמיגוAMIGO13/11/20171865
אמידילולאמידילולAMIDILUL01/04/2017106
אמידילולאמידילולAmid Thin01/11/20171798
אמינובראמינוברAMINOBAR01/04/20181643
אמינו-דיאמינו-דיamino-D16/02/20194366
אמינופיליקאמינופיליקAminopielik10/07/20184133