מאגרי מידע

​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

 

מאגרי data.govhttp://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/Pages/agri_data_gov.aspxמאגרי data.gov
אלפון המשרדhttp://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/Pages/alfon.aspxאלפון המשרד
מאגר אטרקציות תיירות חקלאיתhttp://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/Pages/atracziot.aspxמאגר אטרקציות תיירות חקלאית
מאגר הצהרות בריאותhttp://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/Pages/declarashion.aspxמאגר הצהרות בריאות
המרכז הארצי לרישום כלביםhttp://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/Pages/dogcenter.aspxהמרכז הארצי לרישום כלביםרישום כלבים ברשויות המקומיות והנפקת הרשיון לכלב, איתור פרטי בעלי כלב בהתאם למס' שבב
מאגר המידע לחומרי הדברהhttp://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/Pages/hadbara.aspxמאגר המידע לחומרי הדברה
מאגר מזיקי חקלאות - גלריית תמונות חרקיםhttp://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/Pages/Insect_Gallery.aspxמאגר מזיקי חקלאות - גלריית תמונות חרקים
כרטיסי צמח לחוק סטנדרטיםhttp://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/Pages/kartisei_tzemach.aspxכרטיסי צמח לחוק סטנדרטים
מאגר מחלות בעלי חייםhttp://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/Pages/maagar_mahalot_baalei_haim.aspxמאגר מחלות בעלי חיים
מאגר מידע שיווקיhttp://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/Pages/Market_Research.aspxמאגר מידע שיווקי
מאגר מחלות צמחיםhttp://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/Pages/Plant_Disease_Gallery.aspxמאגר מחלות צמחים
מחירי פירות, ירקות ומוצרים מן החי בשוק המקומיhttp://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/Pages/prices.aspxמחירי פירות, ירקות ומוצרים מן החי בשוק המקומימחירי פירות, ירקות ומוצרים מן החי בשוק המקומי
מאגר מידע שה"מhttp://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/Pages/shaham.aspxמאגר מידע שה"מ
רשימת תכשירים לחקלאות אורגנית המורשים לשימוש בישראלhttp://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/Pages/tachshirim_organim.aspxרשימת תכשירים לחקלאות אורגנית המורשים לשימוש בישראל
מאגר תוויות תכשירי הדברהhttp://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/Pages/taviot.aspxמאגר תוויות תכשירי הדברה
סוגי כלביםhttp://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/Pages/Dogs_Type.aspxסוגי כלבים
מאגר צמחים חסכניים במיםhttp://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/Pages/maagar_tzmachim_hashanim_bemaim.aspxמאגר צמחים חסכניים במים