מפת הגעה לקריה החקלאית

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הקריה החקלאית,  דרך המכבים ראשל"צ
ת.ד. 30, בית דגן, מיקוד 50250Ministry of Agriculture and Rural Development 

Agricultural Center, Rishon-Lezion

P.O. Box 30, Beit-Dagan, Israel 50250 


 

 Instructions in English