פרסומים מקצועיים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

תכשירים להדברת פגעים במלפפונים בבית צמיחה10/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_tachshirim_melafefon.aspxנטע מורדפון
מבחן זני פלפל אביבי בבקעת הירדן, 201907/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mivhan_zaney_pilpel.aspxדוד סילברמן;תמר אלוןזיוה גלעד;רמי גולן;אפרים ציפילביץ;אורי אדלר;אחיעם מאירניסוי שדה
טיפול כנגד בוטרויספריה במנגו, סתיו 201907/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Botriosfrih_bmango.aspxקליף להב;מיכאל נוידפון
המלצות לגידול מנגו - עונת סתיו 201907/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/amlasot_lgidul_mango.aspxקליף להב;מיכאל נוידפון
תובנות מסיכום עונת כרם יין 201907/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tovanot.aspxברכה גלערן הרכבידפון
פרוטוקול לעיכוב התמיינות לפריחה בשתילי אבוקדו בעורלה לביצוע תצפיות מסחריות31/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Protocol_to_prevent_rash.aspxליאו וינרפרוטוקול גידול
עיכוב התמיינות לפריחה בשתילי אבוקדו ׳האס׳ באמצעות ג׳יברלין31/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Delay_in_avocado.aspxליאו וינראלון צור;אורן וולך;ברכה אור;עמוס אור;אהוד אור;ליאור ונירניסוי שדה
הכנת לול המטילות לביצי מאכל לפני קבלת פרגיות27/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Instructions_for_making_a_chicken_coop.aspxישראל יוסלביץ;אילן אריהדפון
המלצות הגנת הצומח לירקות בבתי צמיחה, אוגוסט 201920/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/amlasot_hagats_Greenhouses_2019.aspxנטע מור;שלי גנץדפון
בחינת תכשירים להדברת תריפס הטבק במלפפונים בבית צמיחה19/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/bechinat_tachshirim_ladbart_tripsim.aspxנטע מורדביר אליהו;אלון צור;ישי רימון;אלון גרף;אופיר יואל;יקי יסטרוב;צביקה שכנרניסוי שדה

 

 

חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/murhav_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונות
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, תוצרת טרייהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/murhav_totzeret_tria.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, תוצרת טרייה