​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

קורס מעשי בנושא הגנת הצומח במטע 09/07/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_haghts_galil_golan_2018.aspx<img alt="מטעים" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/mataim.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />בשטחי מטעים שונים בגליל גולן
01/07/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/yomiyun_matzaim_prachim.aspx<img alt="פרחים" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/perach.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />אולם הכנסים - משרד החקלאות
קורס דישון והשקיה יעילים בגידול ירקות27/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_dishun_hashkaya_gidul_yerakot_2018.aspx<img alt="ירקות" src="/ImageGallery/Fotolia_72469858_Subscription_Monthly_M-small.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />אולם משרד החקלאות - מחוז חדרה