​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

קורס אילנאי - מומחה עצים, אפריל-ספטמבר 201928/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/kol_kore_curse_Ilani.aspx<img alt="גוזם " src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/ilani_gozem.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />
11/03/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/Smart_agriculture.aspxאולם ההרצאות של משרד החקלאות - מחוז מרכז
10/03/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/Detached_linen_course_and_hydroponics.aspx<img alt="פלפל" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/pilpel.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />בית דגן
קורס בנושא דישון והשקיה במי קולחים, מרס-אפריל 910206/03/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_dishun_hashkaya_2019.aspx<img alt="פרדס" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/hashkaya.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />משרד החקלאות - מחוז חדרה
יום עיון ארצי בנושא גפן יין03/03/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/yomiyun_gefen.aspx<img alt="ענבים" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/anavim_2.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />אודיטוריום ע"ש כהן, מנהל המחקר החקלאי, בית דגן.
יום עיון מחקרים בזית19/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/yomiyun_mechkarim_anaf_zait_2019.aspx<img alt="יום עיון מחקרים בזית" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/zait.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />אודיטוריום ע"ש כהן, הקריה החקלאית
יום דיווח מחקרים - גפן מאכל18/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/divuach_mechkarim_gefen_machal.aspx<img alt="ענבים" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/anavim.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />אולם הכנסים - משרד החקלאות, בית דגן