​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

קורס גידול מספוא04/12/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_gidul_mispo.aspx<img alt="מספוא" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/gidul_mispo.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />אולם הכנסים - משרד החקלאות
יום עיון בנושא הרכבות בענף הנוי26/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/yomiyun_arkavot_gan_noy.aspxבאולם הכנסים, הקריה החקלאית בבית דגן
סדנה בכלכלה13/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/sadnaa_calcala_mahoz_merkaz.aspx<img alt="" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/calcala.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />מחוז המרכז - חדרה
קורס עקרונות ביישום חומרי הדברה (רססים)02/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/Principles_of_pesticides.aspx<img alt="" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/mikun_2.png?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />אולם הכנסים, הקריה החקלאית - בית דגן
בטיחות בעבודה במדגה30/10/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/Safety-at-work-in-the-fishery.aspx<img alt="דגים" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/dagim.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />מועדון האסם, קיבוץ מעגן מיכאל
השתלמות לאדריכלי נוף ולהנדסאי נוף - מפגש מספר 229/10/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/An_architectural_seminar_and_landscape_engineer_mipgash2.aspx<img alt="" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/ginun_Community.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />אולם הכנסים, הקריה החקלאית
קורס העשרה פוריות בעדר הבקר לחלב29/10/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/Enrichment_Course_dairy_cattle_herd_fertility.aspxאולם ההרצאות (בניין שירות שדה) שבמשרד החקלאות במחוז הנגב
קורס שיטות מתקדמות לגידול מקצועי של ירקות, סתיו-חורף 201928/10/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_gidul_yerakot_2019.aspx<img alt="ירקות" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/pilpel.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />מחוז העמקים