​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

קורס בנושא: הגנת הצומח בבתי צמיחה בגידולי ירקות ופרחים29/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_hagats_yerakot_prachim_2019.aspx<img alt="מלדרה" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/mazikim_Maladera.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />קריה חקלאית - בית דגן
קורס ממשק גידול והגנת הצומח בתמר21/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_mimshak_gidul_tamar_2018.aspx<img alt="תמרים" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/tmarim.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />קיבוץ עין גדי
קורס רססים, ינואר 201915/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_rassim_2019.aspx<img alt="רססים" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/mikun_2.png?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />הקריה החקלאית - בית דגן
קורס ארצי נייד למגדלי אבוקדו09/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_artzi_avucado_2019.aspx<img alt="אבוקדו" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/avucado.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />במגוון אזורים בארץ
קורס מקצועי - שתלנות נוי06/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_shatlanut_noy_2018-pdf.aspx<img alt="שתלנות נוי" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/gan_noy3.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />הקריה החקלאית בבית דגן
עגבניות לתעשייה - הכנס הארצי השנתי לסיכום העונה26/12/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/sicum_ona_agvaniyot_2018.aspx<img alt="עגבניות" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/tometo.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />אולם המשכן לאומנויות בעין חרוד מאוחד