תחום ירקות בשטחים פתוחים

 

 

 

ירקות בשטחים פתוחים

 

 

תכשירים להדברת פגעים במלפפונים בבית צמיחהשירות ההדרכה והמקצוע;ירקות;תכשירי הדברההגנת הצומח;ירקות בשטחים פתוחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_tachshirim_melafefon.aspxתכשירים להדברת פגעים במלפפונים בבית צמיחה10/09/2019 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1552
מבחן זני פלפל אביבי בבקעת הירדן, 2019שירות ההדרכה והמקצוע;ירקותירקות בשטחים פתוחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mivhan_zaney_pilpel.aspxמבחן זני פלפל אביבי בבקעת הירדן, 201907/09/2019 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1603
המלצות הגנת הצומח לירקות בבתי צמיחה, אוגוסט 2019שירות ההדרכה והמקצוע;ירקותהגנת הצומח;ירקות בשטחים פתוחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/amlasot_hagats_Greenhouses_2019.aspxהמלצות הגנת הצומח לירקות בבתי צמיחה, אוגוסט 201920/08/2019 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1581
בחינת תכשירים להדברת תריפס הטבק במלפפונים בבית צמיחהשירות ההדרכה והמקצוע;ירקותירקות בשטחים פתוחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/bechinat_tachshirim_ladbart_tripsim.aspxבחינת תכשירים להדברת תריפס הטבק במלפפונים בבית צמיחה19/08/2019 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1598

 

 

סיכום מחקרים בגזר, יוני 2019שירות ההדרכה והמקצוע;ירקותירקות בשטחים פתוחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/sicum_mechkarim_gezer_june_2019.aspxסיכום מחקרים בגזר, יוני 201918/06/2019 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e493
קול קורא - קורס לגידול תפוחי אדמהשירות ההדרכה והמקצוע;ירקותירקות בשטחים פתוחים;אגף ירקותhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_curse_tapuacadama.aspxקול קורא - קורס לגידול תפוחי אדמה07/05/2019 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e490
קול קורא - מחקרים וניסויי שדה בענף הירקות לשנת 2019ירקות;שירות ההדרכה והמקצועירקות בשטחים פתוחים;אגף ירקותhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kol_kore_anaf_yerakot.aspxקול קורא - מחקרים וניסויי שדה בענף הירקות לשנת 201906/06/2018 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e457

 

 

מוחמד אבו טועמהמוחמד אבו טועמה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466721<img alt="" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/muahed_abu_toame.jpg" style="BORDER:0px solid;" />מוחמד אבו טועמהמדריך מחוזי ורפרנט (ירקות בשטח פתוח)04-6816100mohmyofi@shaham.moag.gov.il
עדי סויסהעדי סויסה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466725עדי סויסהמדריכה מחוזית (ירקות)08-9920983adisuisa@shaham.moag.gov.il
דוד סילברמןדוד סילברמן{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466751<img alt="דוד סילברמן" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/david_silvermann1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />דוד סילברמןמרכז מקצועי ראשי בכיר מטה (לגידולים מוגנים)03-9485321dasil@shaham.moag.gov.il
אלי מרגליתאלי מרגלית{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466716אלי מרגליתמרכז מקצועי ראשי בכיר מטה (שושניים)04-6303438elmarg@shaham.moag.gov.il

 

 

 

 

קורס שיטות מתקדמות לגידול מקצועי של ירקות, סתיו-חורף 2019שירות ההדרכה והמקצוע;ירקותירקות בשטחים פתוחים;מחוז העמקיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_gidul_yerakot_2019.aspxקורס שיטות מתקדמות לגידול מקצועי של ירקות, סתיו-חורף 201928/10/2019 22:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc398

 

 

 

 

<a href="/shaham/Unit/yerakot/yerakot_shtahim_ptuhim/Pages/atar_yerakot_openspaces.aspx" title="אתרים נבחרים ">atar_yerakot_openspaces.aspx</a>אתרים נבחרים בתחום ירקות