מקדמי השקיה

 

 

מקדמי השקיה באבוקדו30/12/2012 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_avocado.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה בעגבניות במבנים13/04/2013 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_agvanyot_m.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה לחסה וכרוב02/03/2014 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_hasa_vkruv.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה בעגבניות לתעשיה13/04/2013 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_agvanyot_t.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה באבטיח למאכל13/04/2013 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_avatiach_ma.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה בבצל13/04/2013 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_basal_2.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה בכרם מאכל14/04/2015 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_cerem_m.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה בהדרים03/03/2013 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_hadahrim.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה בשום13/04/2013 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_shum.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה בתפוחי אדמה אביביים13/04/2013 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_tapuach_adama.aspxאשר איזנקוטדפון

 

 

מקדמי השקיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/mekadmey_hashkayaמקדמי השקיה