​מטרת התחשיבים לתת כלי עזר לחקלאים, רכזי ענפים, ועדות חקלאיות אזוריות, לארגוני החקלאים וכן לסייע לצוותי התכנון של משרד החקלאות ולשמש את מדריכי שרות ההדרכה והמקצוע, לקבלת החלטות כדאיות נטיעה וכדאיות גידול בגידולים השונים.

​​​​​​​​​​​

 

 

תחשיב אבוקדו אטינגר, ינואר 201830/01/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/avocado_ettinger_january_2018.aspxאברהם סלמון;קליף להבתחשיב
תחשיב תמרים מג'הול בש"ח לדונם27/05/2014 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_tmarim_majhol.aspxאברהם סלמון;ברכה גלתחשיב
תחשיב אבוקדו האס, ינואר 201830/01/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/avocado_hass_january_2018.aspxאברהם סלמון;קליף להבתחשיב
תחשיבי עגבניות ועגבניות שרי08/01/2013 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/calc_agvanyot_sheri.aspxברכה גלג'מאל מדלג'תחשיב
תחשיב אשכולית לבנה, ינואר 201809/06/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_eshcolit_white_2018.aspxאברהם סלמון;ניצן רוטמןתחשיב
תחשיב מינאולה, נובמבר 201519/12/2015 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_mineola_2015.aspxניצן רוטמן;אברהם סלמון;ברכה גלתחשיב
תחשיב תמר מג'הול, 201505/01/2016 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_tmarim_majhol_2015.aspxאברהם סלמון;ברכה גלתחשיב
תחשיב ייצור קנביס רפואי, 201214/01/2013 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_cannabis_2012.aspxברכה גלברוך לוזוןתחשיב
תחשיב בטטות08/01/2013 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/calc_battot.aspxברכה גלג'מאל מדלג'תחשיב
סיכום כלכלי לתחשיב אבוקדו האס בשח לדונם15/01/2014 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_avoucado_hass.aspxאברהם סלמון;ברכה גלתחשיב