טיפול בחיות מחמד

 

 

אגף רווחת בעלי חיים (צער בעלי חיים)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaimאגף רווחת בעלי חיים (צער בעלי חיים)הממונה לחוק צער בעלי חיים מטפלת בנושאים הבאים: א. הצעות תקנות הקשורות לצער בעלי חיים ב. תלונות ציבור בנושא צער בעלי חיים ג. סיורים וביקורות במתקנ

 

 

סקר כלבים לשנת 2016http://www.moag.gov.il/subject/tipul_behayot_machmad/Pages/seker_klavim_2016.aspxסקר כלבים לשנת 2016​​​​משרד החקלאות מפרסם את סקר הנתונים הסטטיסטיים אודות כלבים בישראל לשנת 2016

​ה​​​​​​​​​​​​כלבים והחתולים שלנו הם חלק בלתי נפרד מאתנו וממשפחתנו ולכן זוהי אחריותנו לדאוג להם. ​חלק מהדאגה שלנו לבעלי החיים, מלבד מזון ומים, טיולים, חום ואהבה, אנו מחויבים לדאוג גם לבריאותם.​​
טיפול בחיות מחמד

 

 

משרד החקלאות ממשיך בפעולות למזעור מחלת הכלבת: ניידת השירותים הווטרינריים הוצבה במועצה האזורית גלבוע http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Portable_Veterinary_Services.aspxמשרד החקלאות ממשיך בפעולות למזעור מחלת הכלבת: ניידת השירותים הווטרינריים הוצבה במועצה האזורית גלבוע 13/12/2017 22:00:00
משרד החקלאות פינה 9 סוסים, סייחים וחמורים שנמצאו במצב גופני קשה והזנחה לצד נחל הירקון, בסמוך לרמת השרוןhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Horses.aspxמשרד החקלאות פינה 9 סוסים, סייחים וחמורים שנמצאו במצב גופני קשה והזנחה לצד נחל הירקון, בסמוך לרמת השרון25/09/2017 21:00:00
שר החקלאות נקט באמצעי משמעת נגד רופאים וטרינריים שפעלו בניגוד לכלליםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Veterinarians.aspxשר החקלאות נקט באמצעי משמעת נגד רופאים וטרינריים שפעלו בניגוד לכללים24/09/2017 21:00:00
סקר כלבים לשנת 2016http://www.moag.gov.il/subject/tipul_behayot_machmad/Pages/seker_klavim_2016.aspxסקר כלבים לשנת 201620/06/2017 21:00:00

 

 

טבלת כלבים לפי ישובים בישראל נכון לתאריך - 31.12.2016טיפול בחיות מחמדמרכז רישום כלבים (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2017/Pages/sikum_klavim_31-12-16.aspxטבלת כלבים לפי ישובים בישראל נכון לתאריך - 31.12.201630/12/2016 22:00:00{60faf4f4-0fa8-415c-9f7d-2741494d7fae}f4127b43-4612-415d-974b-0e371b4c720b2
תמיכה בעיקור חתולי רחוב לשנת 2015רווחת בעלי חיים וחיות מחמד;טיפול בחיות מחמדצער בעלי חיים (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2016/Pages/tmicha_2015.aspxתמיכה בעיקור חתולי רחוב לשנת 201515/06/2016 21:00:00{7bbf7be7-130a-4632-9337-70193b15f942}4b73e75e-e0ef-4ea9-9fea-0ef6300a2ba14
משרד החקלאות פועל למתן פטור מאגרת רישיון להחזקת כלבים לעמותות למען בעלי חיים ולמשפחות אומנה לכלביםרווחת בעלי חיים וחיות מחמד;טיפול בחיות מחמדצער בעלי חיים (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2015/Pages/ptor_agra_klavim_2015.aspxמשרד החקלאות פועל למתן פטור מאגרת רישיון להחזקת כלבים לעמותות למען בעלי חיים ולמשפחות אומנה לכלבים22/07/2015 21:00:00{22fab35b-1295-4fed-b6e2-b7f61ec3d0b5}4dbfdf76-e10e-46c2-8d2b-c453d5a1e8337
איבדתם את הכלב? מחפשים רופא וטרינר? רוצים לפנות לרופא הווטרינר הרשותי בעירכם? אפליקציה חדשה של משרד החקלאות תסייעטיפול בחיות מחמדמרכז רישום כלבים (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2014/Pages/application.aspxאיבדתם את הכלב? מחפשים רופא וטרינר? רוצים לפנות לרופא הווטרינר הרשותי בעירכם? אפליקציה חדשה של משרד החקלאות תסייע05/11/2014 22:00:00{bcaa2d3f-1bba-4a11-b93a-e18429843196}22ba54e2-9c9a-47d8-a99a-8748f2419d0e6

 

 

 

 

בקשה להסמכת רופא וטרינר מוסמךטיפול בחיות מחמדhttp://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/tfasim/Pages/bakasha_lehasmachat_rofe.aspxבקשה להסמכת רופא וטרינר מוסמך
טופס מקוון לדיווח למאגר רישום כלביםטיפול בחיות מחמדhttp://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/tfasim/Pages/divuah_maagar.aspxטופס מקוון לדיווח למאגר רישום כלביםטופס מקוון לדיווח למאגר רישום כלבים
דיווחי שבבים - טופס אקסלטיפול בחיות מחמדhttp://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/tfasim/Pages/divuah_shvavim.aspxדיווחי שבבים - טופס אקסלדיווחי שבבים
העברת בעלות על כלבטיפול בחיות מחמדhttp://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/tfasim/Pages/haavarat_baalut.aspxהעברת בעלות על כלבהעברת בעלות על כלב

 

 

<a href="/Pages/DogSearch.aspx" title="מאגר לרישום כלבים">חיפוש כלבים</a>מאגר לרישום כלבים
<a href="/vet/Yechidot/VetBasade/Pages/contact_leshachot_veterinariot.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />contact_leshachot_veterinariot.aspx</a>יצירת קשר עם הלשכות הווטרינריות
<a href="/Pages/VetsSearch.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />VetsSearch.aspx</a>איתור רופאים וטרינרים
<a href="/vet/shirutim/noahal_herum_hayot_mahmad/Pages/default.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />default.aspx</a>הנחיות לטיפול בחיות מחמד בשעת חירום

 

 

נהלים מקצועיים - כירורגיהhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/etika/Pages/nohal_chi.aspxנהלים מקצועיים - כירורגיה04/10/2011 22:00:00
נוהל הליך בדיקה רופאים וטרינרים - התנהגות שאינה הולמתhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/etika/Pages/nohal_bdika_hitnahagut.aspxנוהל הליך בדיקה רופאים וטרינרים - התנהגות שאינה הולמת04/02/2011 22:00:00
נהלי הרדמהhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/etika/Pages/nehalim_hardama.aspxנהלי הרדמה23/02/2010 22:00:00
נהלי השתלמות רופאים ווטרינרייםhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/etika/Pages/nehalim_hishtalmut_rofim.aspxנהלי השתלמות רופאים ווטרינריים23/02/2010 22:00:00
נהלי אשפוז בעלי חיים במרפאה ווטרינריתhttp://www.moag.gov.il/vet/hukim/etika/Pages/nehalim_ishpuz.aspxנהלי אשפוז בעלי חיים במרפאה ווטרינרית23/02/2010 22:00:00

 

 

חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג-2002http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hasdarat_pikuah_klavim_2002.aspxחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג-2002
תקנות הרופאים הווטרינרים (סדרי דין בוועדה), תשנב–1992http://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_rofim_vet/Pages/rofim_vet_sidrey_din.aspxתקנות הרופאים הווטרינרים (סדרי דין בוועדה), תשנב–1992
תקנות הרופאים הווטרינרים (אישור תואר מומחה ובחינות), תשנ"ו-1996http://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_rofim_vet/Pages/takanot_rofim_bhinot_1996.aspxתקנות הרופאים הווטרינרים (אישור תואר מומחה ובחינות), תשנ"ו-1996
תקנות הרופאים הווטרינרים (פרסומת אסורה), תשסב- 2002http://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_rofim_vet/Pages/takanot_rofim_pirsomet_asura.aspxתקנות הרופאים הווטרינרים (פרסומת אסורה), תשסב- 2002
תקנות הרופאים הווטרינרים, תשנג- 1993http://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_rofim_vet/Pages/takanot_rofim_vet_93.aspxתקנות הרופאים הווטרינרים, תשנג- 1993