מדור מצעים ותרביות

 

 

 

​המדור להכנת מצעים ותרביות רקמה ('המטבח') אחראי על מתן שירות פנימי למעבדות המכון הווטרינרי בתחום בקרת תהליך הכנת מצעים ותרביות רקמה לצורך ביצוע אבחונים ובדיקות.

תחומי אחריות המדור


1. הכנת מצעים, תרביות ותמיסות, ואספקתם למעבדות המכון.
2. שטיפה, חיטוי ועיקור של כלי מעבדה בגמר הבדיקות המבוצעות.
3. השמדת פסולת ביולוגית (חומרים ודגימות מבעלי חיים) לאחר שנבדקו במעבדה.​

מדור מצעים ותרביות (שו"ט)

 

 

 

 

 

 

ציגלמן מרגריטהציגלמן מרגריטה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466189ציגלמן מרגריטה03-968165303-9681765MargaritaZ@moag.gov.il
בומברוב רוזלינהבומברוב רוזלינה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466391בומברוב רוזלינה03-968165303-9681765Rozalinab@moag.gov.il
ממצ`ין נדז`דהממצ`ין נדז`דה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466562ממצ`ין נדז`דה03-968164603-9681675yam@moag.gov.il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/hok_rashut_leumit_97.aspxחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997
תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשלז-1977https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/takanot_briut_haam_1977.aspxתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשלז-1977