​​ספריית המכון הווטרינרי מספקת שירותי ספרייה ומידע לגורמים הבאים: אנשי מערך השו"ט רבתי, רופאים של בית הספר לרפואה וטרינרית שליד האוני' העברית ובית החולים הווטרינרי, סטודנטים של ביה"ס לרפואה וטרינרית, קהילת הרופאים הווטרינרים במדינה ולציבור הרחב. ​

השירותים שמספקת הספרייה למשתמשים:

השאלה, ייעוץ, הדרכה, דליית מידע, רכש (ספרים, מנויים של כתבי עת, תקנים וכולי), השאלה בין-ספרייתית, אספקת מאמרים מחו"ל, שירותי צילום, סריקה וצריבה. 
האוסף המיוחד של הספרייה כולל ספרים, כתבי-עת מודפסים, כתבי-עת אלקטרוניים (Full Text), מאגרי מידע ביבליוגרפיים, דו"חות, הליכים של כנסים, סמינרים וכולי, תדפיסים ועבודות גמר.

ספריית המכון הווטרינרי (שו"ט)

 

 

 

 

קורס הכנה למבחן הרישוי לרופאים וטרינריים עולים חדשים יפתח בתאריך 14.7.19רופאים וטרינריים בישראל;שירותים וטרינרייםשירותים וטרינריים;מנהלה (שו"ט);מכון וטרינרי (שו"ט);ספריית המכון הווטרינרי (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishyonot/Rishui/RishuiRofeimVetrinarim/Tfasim/Pages/kurs_rishuy_14-719.aspxקורס הכנה למבחן הרישוי לרופאים וטרינריים עולים חדשים יפתח בתאריך 14.7.1923/06/2019 21:00:00{d2b6f3c1-70db-424b-b8cb-81e0a5aac2f2}51d821df-476f-4eb2-bbd4-cd86033135bc17
Electronic Books collection of the Kimron Veterinary Institute Libraryמחקר ופיתוח חקלאיספריית המכון הווטרינרי (שו"ט);מנהלה (שו"ט);שירותים וטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/sfarim/Pages/New_items_received_2017.aspxElectronic Books collection of the Kimron Veterinary Institute Library12/05/2019 21:00:00{be7ff471-2094-4bd1-8285-f79168e4e55f}ddf83e4c-675d-4a1f-97b0-0b15cd8470186
Publications of KVI researchers 2018שירותים וטרינרייםשירותים וטרינריים;ספריית המכון הווטרינרי (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/maamarim_machon/Pages/Publications-of-KVI-researchers-2018.aspxPublications of KVI researchers 201807/03/2019 22:00:00{c260b238-b54d-4fb5-bcf3-565585e80a09}aba6b5c3-7d96-429f-9831-9be68e4ff3b118
Publications of KVI researchers 2017שירותים וטרינריים;מחקר ופיתוח חקלאישירותים וטרינריים;ספריית המכון הווטרינרי (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/maamarim_machon/Pages/Publications-of-KVI-researchers-2017.aspxPublications of KVI researchers 201706/03/2019 22:00:00{c260b238-b54d-4fb5-bcf3-565585e80a09}aba6b5c3-7d96-429f-9831-9be68e4ff3b117

 

 

גולנדר פאינהגולנדר פאינה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465995גולנדר פאינהממונה ספרייה03-9681666 ,03-968170503-9681780fainag@moag.gov.il
חבושה אפרתחבושה אפרת{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466167חבושה אפרת03-968166603-9681780loan@moag.gov.il