אגרות ודמי שירות שו"ט

​החל מ- ינואר 2019 עודכנו מחירי אגרות ודמי ​שירות לשירותים הווטרינריים -​

אגרות ודמי שירות שירותים וטרינריים