​​מועד בחינת הרישוי לרופאים וטרינריים נקבע ליום חמישי יד' באב, 26 ביולי 2018, בשעה 13:00.

הבחינה תתקיים באודיטוריום של בית החולים הווטרינרי, בית הספר לרפואה וטרינרית, בבית דגן.
המבקש להבחן, לרבות מי שמבקש להיבחן בבחינה חוזרת, יגיש בקשה בכתב, לא יאוחר מ-10 ימים לפני מועד הבחינה.

מען ועדת הבחינה: 
להתכתבות: המכון הווטרינרי, ת.ד. 12 בית דגן 5025001

לבירורים טלפוניים: גב' ורדה פנסו בטלפון: 03-9681626, או 050-6241940 

הרשמה בדוא"ל:  vardap@moag.gov.il

הודעה על בחינה

 

 

נהלי אתיקה מקצועית - רופאים וטרינריםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nehalim_etika_vet.aspxנהלי אתיקה מקצועית - רופאים וטרינרים
מתן אישור לרישיון עסק - תחום וטרינריהhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/Business_Licensing/Pages/mahlakot_rishuy_asakim.aspxמתן אישור לרישיון עסק - תחום וטרינריה
נפתחה ההרשמה לבחינת הרישוי לרופאים וטרינריים שסיימו לימודיהם בחו"ל - עד לתאריך 15.7.19https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishyonot/Rishui/RishuiRofeimVetrinarim/Tfasim/Pages/bhinat_rishuy_2019.aspxנפתחה ההרשמה לבחינת הרישוי לרופאים וטרינריים שסיימו לימודיהם בחו"ל - עד לתאריך 15.7.19