​​

 

 

נוהל תמיכה גינות קהלתיות 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2019/Pages/Noal_Tmicha_Ginot_2019.aspxנוהל תמיכה גינות קהלתיות 2019