נוהלי תמיכה

​​​​​​​​​​​משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד האוצר רואים חשיבות רבה בקידומה של חקלאות העושה שימוש בטכנולוגיות חדשניות (חקלאות Hi-Tech), והמשלבת בין היתר שימוש בכלים מתחום "החקלאות מדייקת" בעבודת החקלאי השוטפת. מטרות אלו הנן חלק אינטגראלי מתוכנית "הדור הבא לחקלאות" המקודמת ע"י הממשלה, ושבמסגרתה נחתם ביום 18/9/2017 הסכם בין משרדי האוצר והחקלאות המייעדת (בין היתר) תקציב תלת-שנתי בגובה 45 מיליון ש"ח לשנים 2017 - 2019, לצורך מימון השקעות  ב"מיכון חדשני, טכנולוגיה חדשה, ומיכון חוסך כוח אדם".

מטרת נוהל הזה הנה לסייע באמצעות תמיכה כספית למבקשים לרכוש מיכון, מערכות, חומרה או תוכנה המשתייכות לאחת או יותר מן הקבוצות המפורטות מטה (ובכפוף לעמידה מלאה של המבקש בתנאי הסף) שכוללים טכנולוגיות חדשות שפותחו או יובאו לישראל ב- 5 השנים האחרונות והמשולבות בכלי מיכון חקלאי שעברו את שלב הפיתוח והוכחה פעולתן,  או שהנם כלים שבמהותם מהווים כלי מיכון לחיסכון בכ"א הכול לפי העקרונות המפורטים בנוהל המצורף.

עוד יובהר כי בנוהל זה ניתנת תמיכה גם ל "חקלאות מדייקת" אלו למעשה  שרותי מידע הכוללים צילומי לוויין מפוענחים, צילומי רחפנים​ מפוענחים או חיישנים משדרים המשמשים לבקרת השקיה, דישון, ריסוס וצימוח. 

עוד נמצא לנכון לסייע במיכון התומך בממשקי שימור קרקע. מיכון זה כולל בעיקר טכנולוגיות שפותחו ב- 5 השנים האחרונות ושייכים לנוהל תמיכה זה.


עדכונים

מצ"ב עדכונים לנוהל מיכון וטכנולוגיות חדשות הכולל תוספת של מכונות מאושרות לנוהל .
בהתאם להיענות הגבוהה של החקלאים לנוהל ובהתאם להפעלת המהנדסים של המנהלת, נראה שלפחות בחודשים הראשונים של הפעלת הנוהל, נפרסם עדכונים לרשימה כדוגמת עדכון זה מידי עשרה ימים.​

תוספת מיכון מאושר לרשימה בנספח 7 לנוהל ​- עדכון מס' 3​

תוספת מיכון מאושר לרשימה בנספח 7 לנוהל - עדכון מס' 6​
תוספת מיכון מאושר לרשימה בנספח 7 לנוהל - עדכון מס' 7​​
תוספת מיכון מאושר לרשימה בנספח 7 לנוהל - ע​​דכון מס' 8
תוספת מיכון מאושר לרשימה בנספח 7 לנוהל - עדכון מס' 9 
תוספת מיכון מאושר לרשימה בנספח 7 לנוהל- עדכון מס' 10 
תוספת מיכון מאושר לרשימה בנספח 7 לנוהל - עדכון מס' 11​
תוספת מיכון מאושר לרשימה בנספח 7 לנוהל - עדכון מס' 12
תוספת מיכון מאושר לרשימה בנספח 7 לנוהל - עדכון מס' 13
תוספת מיכון מאושר לרשימה בנספח 7 לנוהל - עדכון מס' 14
​​תוספת מיכון מאושר לרשימה בנספח 7 לנוהל - עדכון מס' 15

תוספת מיכון מאושר לרשימה בנספח 7 לנוהל - עדכון מס' 16

 

 

תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/Reproduction_2019.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים 2019
רשימת משתלות עצי פרי המאושרות 2020 – 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspxרשימת משתלות עצי פרי המאושרות 2020 – 2019
נוהל להערות הציבור - תמיכה לגריטת ספינות מכמורת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2019/Pages/draft_grita.aspxנוהל להערות הציבור - תמיכה לגריטת ספינות מכמורת 2019