​​​​​shmita.JPG


 


 

קרן השמיטה - מסלול חיסכון מצטבר לחקלאים בהשתתפות המדינה​ (מהיום ועד שנת השמיטה 2017 - 2021*)

חקלאים יקרים, במטרה לצמצם את הפגיעה במי שישבית משק בשנת השמיטה  התשפ"ב (2021 - 2022), המדינה מפרסמת נוהל לתמיכה כספית.

הקרן תשפר את ודאות הכנסותיכם ותאפשר לכם ליהנות​ מתמיכה כספית של המדינה בשנת השמיטה - על כל חיסכון שלכם, המדינה תשתתף בסכום משלים.

* התמיכה תחושב בהתאם להפרשות ולפדיון. מומלץ להתחיל לחסוך כבר מיום פרסום הנוהל (מאי 2018). הסכום שיופרד ב - 2018 (עד 15.8.2018) יצטבר רטרואקטיבית מ - 2017. 

התמיכה תינתן בהתאם לתנאי הסף והזכאות

נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2017 - 2021​​

 


 ​

קמפיין קולי ברדיו

​​​​​​

 

 

מפקחי משרד החקלאות חשפו כטון של בשר בקר ורבע טון שומן כבש שאינם ראויים למאכל ומקורם משטחי הרשות הפלשתינאיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Smuggling_Meat1.aspxמפקחי משרד החקלאות חשפו כטון של בשר בקר ורבע טון שומן כבש שאינם ראויים למאכל ומקורם משטחי הרשות הפלשתינאית
יציאת כלבים וחתולים לחו"ל (יצוא)http://www.moag.gov.il/vet/noseim/hatasat_baaley_chaim/Pages/hatasa_lechul.aspxיציאת כלבים וחתולים לחו"ל (יצוא)
הבהרות לנושאים שונים של נוהלי מנהלת ההשקעותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2018/Pages/havjarot_noahl.aspxהבהרות לנושאים שונים של נוהלי מנהלת ההשקעות