פרסומים

​​​​

 

 

פרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 21.7.2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/protocol_tmihot210719.aspxפרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 21.7.2019
פרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 15.9.2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/protocol_tmihot150919.aspxפרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 15.9.2019
טבלת חלוקת תקציב תמיכה בגרעינים משימתיים ויזמים לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/chalukat_takztiv.aspxטבלת חלוקת תקציב תמיכה בגרעינים משימתיים ויזמים לשנת 2019
פרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 16.5.2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/protocol_tmihot160519.aspxפרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 16.5.2019
פרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 14.4.2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/protocol_tmihot140419.aspxפרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 14.4.2019
טבלת סכומי תמיכה לשנת 2019 - בכפוף לאישור ועדת תמיכותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/Schum_Tmicha_2019.aspxטבלת סכומי תמיכה לשנת 2019 - בכפוף לאישור ועדת תמיכות
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה - פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 25.03.2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/protocol_tmihot250319.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה - פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 25.03.2019
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 24.2.2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/Protocol_Vaadat_Tmichot.aspxפרוטוקול ועדת תמיכות מיום 24.2.2019
פרוטוקול ועדת תמיכות חתום - עררים שכר ופעולות גרעינים מיום 10.3.2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/Protocol_Tmichot_10032019.aspxפרוטוקול ועדת תמיכות חתום - עררים שכר ופעולות גרעינים מיום 10.3.2019
הנחיות ודגשים לפעילות הגרעינים המשימתיים בתקופת בחירותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/Elections_Highlight.aspxהנחיות ודגשים לפעילות הגרעינים המשימתיים בתקופת בחירות
טבלת שאלות בנושא מבחני התמיכה לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/qanda_2019.aspxטבלת שאלות בנושא מבחני התמיכה לשנת 2019
מצגות מכנס גרעיניםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/Kenes_Garinim_Presentation.aspxמצגות מכנס גרעינים
כנס גרעיני משימה - מבחני תמיכה 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/kenes_2019.aspxכנס גרעיני משימה - מבחני תמיכה 2019
מבחני תמיכה בגרעינים משימתיים לשנת 2019 - שאלות הבהרהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/Tmicha_Garinim_Questions.aspxמבחני תמיכה בגרעינים משימתיים לשנת 2019 - שאלות הבהרה
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 12.12.18https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/protocol_121218.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 12.12.18
פרסום מבחני תמיכה במוסדות ציבור בתחום גרעיני משימה לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/Tmicha_Mosdot_Tzibur_2019.aspxפרסום מבחני תמיכה במוסדות ציבור בתחום גרעיני משימה לשנת 2019
טבלת עררים עותק לפרסום – מבחני תמיכה 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/tavlat_ararim_2018.aspxטבלת עררים עותק לפרסום – מבחני תמיכה 2018
מבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים למוסדות ציבור - טיוטה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/tmicha_garhinim.aspxמבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים למוסדות ציבור - טיוטה להערות הציבור
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 04.09.18https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/protocol_040918.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 04.09.18
טבלת סכומי תמיכה לשנת 2018 - בכפוף לאישור ועדת תמיכותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/support_table_2018.aspxטבלת סכומי תמיכה לשנת 2018 - בכפוף לאישור ועדת תמיכות
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 05.06.18https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/protocol_050618.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 05.06.18
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 08.07.18https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/protocol_08718.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 08.07.18
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 8.04.18 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/protocol_Subsidies.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 8.04.18
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 11.03.2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/tmicha_garin_mesima.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 11.03.2018
טבלת שאלות בנושא מבחני התמיכה לשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/qanda_tmicha_2018.aspxטבלת שאלות בנושא מבחני התמיכה לשנת 2018