נוהל מכסות יבוא 2018

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע כי בהמשך לנספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2018, על פי סך הביקוש למכסות דלהלן, החלוקה תהיה כמפורט להלן : 

מכסה 8085 – תפוחים איחוד אירופי

יבואן חדש כהגדרתו בנוהל, בשיטת כל הקודם זוכה - יקבל רישיון  אחד בכמות של 22 טון (עד למקבלת הכמות הכוללת ליבואנים חדשים).

יבואן ותיק, כהגדרתו בנוהל - החלוקה תהיה כדלהלן:

יבואן וותיק שייבא מעל 500 טון ומעלה במצטבר בין התאריכים 01/01/2016-30/09/2017 מהאיחוד האירופי ייחשב "יבואן גדול" לצורך מכסה זו ויקבל רישיון בכמות של 66 טון. אחרת יחשב "יבואן זעיר" לצורך מכסה זו ויקבל  44 טון.

מכסה  7039 – בצל איחוד אירופי:  חלוקה ראשונה

יבואן חדש כהגדרתו בנוהל, בשיטת כל הקודם זוכה - יקבל רישיון אחד בכמות של 25 טון (עד למקבלת הכמות הכוללת ליבואנים חדשים).

יבואן ותיק, כהגדרתו בנוהל – עקב ריבוי המבקשים, יבואנים גדולים וגם זעירים יקבלו רישיון אחד בכמות של 25 טון.

תוקף הרישיונות החל מ – 01/03/2018 לחמישה חודשים.

חלוקה שנייה – תפורסם בהמשך

 

מכסה 8087 - אגס איחוד אירופי

יבואן חדש כהגדרתו בנוהל, בשיטת כל הקודם זוכה - יקבל רישיון אחד בכמות של 22 טון (עד למקבלת הכמות הכוללת ליבואנים חדשים).

יבואן ותיק, כהגדרתו בנוהל, החלוקה תהיה כדלהלן :

יבואן וותיק שייבא מעל 150 טון במצטבר בין התאריכים 01/01/2016 - 30/09/2017 מהאיחוד האירופי ייחשב "יבואן גדול" לצורך מכסה זו  ויקבל רישיון בכמות של 88 טון. אחרת יחשב "יבואן זעיר" לצורך מכסה זו ויקבל רישיון בכמות של 44 טון.

מכסה 819 – תפוחים ארה"ב

יבואן חדש כהגדרתו בנוהל, בשיטת כל הקודם זוכה - יקבל רישיון אחד בכמות של 22 טון (עד למקבלת הכמות הכוללת ליבואנים חדשים).

יבואן ותיק, כהגדרתו בנוהל – יקבל רישיון אחד בכמות של  44 טון.

יתרת המכסה תחולק בשיטת "כל הקודם זוכה" – אל מול  שטר מטען שתאריך העמסתו (SHIPPED ON BOARD) החל מ 01/02/2018. תוקף הרישיונות עד 5 חודשים, כאשר הכמות המקסימלית לרישיון תהא  44 טון.

מכסה 8088 – תפוחים מרקוסור

יבואן חדש כהגדרתו בנוהל, בשיטת כל הקודם זוכה - יקבל רישיון אחד בכמות של 22 טון (עד למקבלת הכמות הכוללת ליבואנים חדשים).

יבואן ותיק, כהגדרתו בנוהל – יקבל רישיון אחד בכמות של  22 טון.

תוקף הרישיונות  החל מ – 01/03/2018 לחמישה חודשים.

יתרת המכסה תחולק בשיטת "כל הקודם זוכה" – אל מול  שטר מטען שתאריך העמסתו (SHIPPED ON BOARD)

החל מ 01/03/2018, כאשר הכמות המקסימלית לרישיון תהא  44 טון.

 

שקדים מקולפים  – מכסה 8021 WTO   - כמות לחלוקה - 1000 טון.*

שקדים בקליפה   – מכסה 8022  WTO  - כמות לחלוקה-  150  טון.*

*תקפות המכסות מותנת בפתיחתן בפועל על ידי רשות המיסים.

 

חסילונים ופראונים  - מכסה 3061 WTO - סה"כ כמות לחלוקה 15 טון – בהתאם לעדכון נספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2018 – מכסות בביקוש גבוה.                                         

 

עדכון נספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2018                               

 

 

חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/murhav_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונות
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, תוצרת טרייהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/murhav_totzeret_tria.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, תוצרת טרייה