שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)

 

 

 

 


 

​​​לאתר שירות ההדרכה והמקצוע


 

שה"מ (שירות ההדרכה והמקצוע) הנה יחידה העוסקת בארבעה תחומים עיקריים:

  • הדרכה לחקלאים בשיטות שונות, בהתאם לצרכים
  • מתן הכשרה מקצועית לחקלאים
  • יצור ידע יישומי באמצעות ניסיונות שדה ותצפיות
  • יעוץ מקצועי ליחידות משרד החקלאות.

 

דגש מיוחד ניתן לנושאים המבטאים תועלות ציבוריות וחברתיות, והמשרתים הן את החקלאים והן את האוכלוסייה בכללותה. קידום נושאים אלו מתבצע באמצעות עבודת צוותים מקצועיים ארציים ומחוזיים.

  • היבטי מים – שימוש יעיל במים, מחזור מים, שימוש במים מושבים ומליחים
  • החדרת טכנולוגיות ומיכון החוסכים ב"ידיים עובדות"
  • שיפור איכות התוצרת החקלאית לסטנדרטים בינלאומיים, עבור השוק המקומי ועבור יצוא
  • הפחתת שימוש בחומרי הדברה בחקלאות הצמחית
  • קידום נושאים חקלאיים הקשורים באיכות סביבה (רפורמה ברפת, שימוש בבוצות בחקלאות, מניעת שריפות גזם חקלאי ועוד)
  • גיוון זנים זמינים בייצור החקלאי.

 

 


שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)

 

 

 

 

משרד החקלאות משיק את "אגרומטאו" אפליקציה חינמית לחיזוי מדויק של טמפרטורות, משקעים, עומס חום, עוצמת קרינה, לחות ועוד שירות ההדרכה והמקצועמטאורולוגיה חקלאית;דוברות והסברה;שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/agrimateo.aspxמשרד החקלאות משיק את "אגרומטאו" אפליקציה חינמית לחיזוי מדויק של טמפרטורות, משקעים, עומס חום, עוצמת קרינה, לחות ועוד 11/04/2018 21:00:00{ab7dbfc4-79ed-4486-a120-84c4c1cfda1a}a1a9d04c-2db5-4edd-bcce-d336d0e234c5180
דוח אגרות ודמי שירות (אחרון - מעודכן)שירותים וטרינריים;הגנת הצומחתקציבים;שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ);יער ואילנות (פקיד היערות);זכויות מטפחיםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/budget/agrot_dme_sherut/Pages/agrot_dme_sherut_010118.aspxדוח אגרות ודמי שירות (אחרון - מעודכן)18/03/2018 22:00:00{3541ab4b-fdfa-4f4a-89c5-346235d8f6c9}a3d75f36-69f7-42ac-8dbb-a5a68cfaf4f527
מצגות מסדנת מדיניות לענף החלב באירופה ולקחים לישראלחטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה;שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Policies_for_the_Dairy_Sector-.aspxמצגות מסדנת מדיניות לענף החלב באירופה ולקחים לישראל31/12/2017 22:00:00{e2ffe921-af15-43a2-9879-e9de3ac6d6a5}98d81f7f-6160-47d1-850c-ac99af3f676214
מדד עלות ייצור גפן אוקטובר 2017מידע לחקלאי;מחירי תוצרת חקלאית ופיקוח מחיריםחטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה;שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/Costs_Index_vine_october_2017.aspxמדד עלות ייצור גפן אוקטובר 201707/11/2017 22:00:00{54da196a-aa29-4df9-b950-53974d792caa}8c73ac36-cd1d-475e-8955-b830960e002753

 

 

ענת לוינגרט אייצ'יצ'ייענת לוינגרט אייצ'יצ'יי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466727ענת לוינגרט אייצ'יצ'יימנהלת אגף א'(אגרואקולוגיה וגידולי שדה)03-9485321anatlw@shaham.moag.gov.il
אשר איזנקוטאשר איזנקוט{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466731אשר איזנקוטמנהל תחום (שירות שדה)03-9485302aeizen@shaham.moag.gov.il
ברכה גלברכה גל{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466741ברכה גלמנהל תחום (כלכלת הייצור)03-9485349bragal@shaham.moag.gov.il
אליעזר שפיגלאליעזר שפיגל{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466763<img alt="" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/eliezer_spiegel.jpg" style="BORDER:0px solid;" />אליעזר שפיגלמנהל תחום (פרחים)03-9485318elispi@shaham.moag.gov.il

 

 

טיוטת נוהל תמיכה בגידולי נישה להערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2018/Pages/nohal_nisha.aspxטיוטת נוהל תמיכה בגידולי נישה להערות הציבור10/02/2018 22:00:00
שר החקלאות, אורי אריאל: גידול הקנביס בישראל יוכר כענף חקלאיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/cannabis_2017.aspxשר החקלאות, אורי אריאל: גידול הקנביס בישראל יוכר כענף חקלאי18/09/2017 21:00:00
משרד החקלאות ממשיך להיערך לקראת חגי תשרי: צריכת הדבש בארץhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/dvash.aspxמשרד החקלאות ממשיך להיערך לקראת חגי תשרי: צריכת הדבש בארץ17/09/2017 21:00:00
נוהל תמיכה בפרויקטים בהדברה משולבת לשנת 2018http://www.moag.gov.il/shaham/nohalim/Pages/procedure.aspxנוהל תמיכה בפרויקטים בהדברה משולבת לשנת 201826/08/2017 21:00:00

 

 

 

 

המלצה למתן פטור מאגרות תשלום לטרקרטור חקלאיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/minhal_ma/hadraha/pirsumim/2012/Pages/Exemption_from_payment_of_agricultural_Trktor.aspxהמלצה למתן פטור מאגרות תשלום לטרקרטור חקלאיהמלצה למתן פטור מאגרות תשלום לטרקרטור חקלאי
בקשה להמלצה למתן פטור מאגרת רישום/אגרת רישוי רכב/חידוש– לטרקטור חקלאיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/mahozot/nahoz_negev/טפסים/Pages/ptor_tractor.aspxבקשה להמלצה למתן פטור מאגרת רישום/אגרת רישוי רכב/חידוש– לטרקטור חקלאיטופס בקשה להמלצה למתן/חידוש רשיון לרכב חקלאי
טופס הצעת מחקר ובקשת תקציב - מילוי מקווןמחקר ופיתוח חקלאיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/טפסים/Pages/form_Budget_Request.aspxטופס הצעת מחקר ובקשת תקציב - מילוי מקווןטופס הצעת מחקר ובקשת תקציב
עצים בוגרים - טופס איסוף מידע (מקוון)הגנת עציםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/טפסים/Pages/form_old_tree.aspxעצים בוגרים - טופס איסוף מידע (מקוון)טופס במילוי מקוון - איסוף מידע על עצים בוגרים
אישור לפי צו יבוא חפשי - ציוד משומשhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/טפסים/Pages/Free_import_order_used_equipment.aspxאישור לפי צו יבוא חפשי - ציוד משומשאישור לפי צו יבוא חפשי

 

 

<a href="/services/agri_ecom/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />תשלומים מקוונים עבור משרד החקלאות</a>שירות התשלומים הממשלתי

 

 

נוהל סיוע בהקמת מתקנים לפסולת חקלאית 2018 לענפי הצומח, צאן, מדגה ולול http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/2018_nohal_psolet_chaklait.aspxנוהל סיוע בהקמת מתקנים לפסולת חקלאית 2018 לענפי הצומח, צאן, מדגה ולול 15/01/2018 22:00:00
נוהל תמיכה לסילוק גדמי מטעים - סיוע למרסקות 2018http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_siluk_gdamim_2018.aspxנוהל תמיכה לסילוק גדמי מטעים - סיוע למרסקות 201815/01/2018 22:00:00
נוהל תמיכה באתר חקלאות יישובית (אתר המצוי בתחומי יישובים עירוניים וכפריים ברשויות מקומיות) המשמש לפעילות קהילתיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/noal/Pages/nohal_haklaut_yeshuvit2016.aspxנוהל תמיכה באתר חקלאות יישובית (אתר המצוי בתחומי יישובים עירוניים וכפריים ברשויות מקומיות) המשמש לפעילות קהילתית28/09/2016 21:00:00
מבחני תמיכה גנים בוטניםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2016/Pages/Mivchaney_tmica_ganim.aspxמבחני תמיכה גנים בוטנים26/09/2016 21:00:00

 

 

חוק גנים בוטניים, תשס"ו- 2006http://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/hok_ha_ganim_habotaniim_metoch_kovetz_hukim.aspxחוק גנים בוטניים, תשס"ו- 200603/01/2006 22:00:00