אלפון המשרד

מוסקוביץ אלן
מפקח מבקר תוצרת חקלאית
הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
‎04-6480362, 02-9943492
04-6482242 ,02-9943715