אלפון המשרד

אלש בלה
רכז בכיר (פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית)
ביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ); הגנת הצומח
08-6581665