אלפון המשרד

אלש בלה
רכז בכיר (פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית)
הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית; הגנת הצומח
08-6581665