אלפון המשרד

זטקובסקי אלכסנדרה
עובדת מעבדה
מעבדה לסרולוגיה (שו"ט); שירותים וטרינריים
03-9681684