אלפון המשרד

עלי אמיר
תל יוסף
מנהל/ת ענף אזורי
מחוז העמקים
04-6489640
04-6489127