אלפון המשרד

גינוסר אמיר
בית דגן
מרכז בכיר (כלכלה ויצוא חקלאי)
סחר חוץ
03-9485926