אלפון המשרד

ביטן אמנון
צריפין
מרכז/ת (ניהול חוות ניסיונות)
מחוז השפלה וההר
08-9233677
08-9233677