אלפון המשרד

גלבוע אניאלה
מנהלת אגף הפיקוח על מזון לבעלי חיים
האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים (שו"ט); שירותים וטרינריים
03-9681651
03-9681768