אלפון המשרד

מלובני אסף
בית דגן
סטודנט/ית חקלאות -חוק ההתיישבות
משאבי אנוש