אלפון המשרד

מאיר אבי
מנהל אגף בכיר תכנון ובקרה
תכנון ובקרה (חט"ל)
03-9485880