אלפון המשרד

נחום אביחי
ממונה בטיחות
מנהלה (שו"ט)
03-9688934