אלפון המשרד

אביטל עותני
מנהלת ענף משאבי אנוש
מינהל והכשרה (הגה"צ)
03-9681596