אלפון המשרד

אסעד איימן
בית אל
מרכז בכיר (כלכלה ושיווק)
מנהלת תיאום וקישור חקלאי - יהודה ושומרון