אלפון המשרד

בן לולו אורלי
חיפה
רכז (לשיווק תוצרת חקלאית-צפון)