אלפון המשרד

קסה טפרה
מפקח מקנה
לשכה וטרינרית השרון (שו"ט); שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט); שירותים וטרינריים
04-6303406
04-6334386